Europees onderwijs

Europees onderwijs is een bijzonder type onderwijs, dat anders georganiseerd is dan het reguliere internationale onderwijs. Er ligt een sterke focus op (meer)taligheid, kinderen krijgen altijd les in meerdere talen. Europees onderwijs wordt aangeboden op veertien scholen, en acht daarvan hebben een Nederlandstalige afdeling.

Educated side by side, untroubled from infancy by divisive prejudices, acquainted with all that is great and good in the different cultures, it will be borne in upon them as they mature that they belong together. Without ceasing to look to their own lands with love and pride, they will become in mind Europeans, schooled and ready to complete and consolidate the work of their fathers before them, to bring into being a united and thriving Europe.
- Marcel Decombis (Head of European School, Luxembourg between 1953 and 1960) 

------------------

Het Europese onderwijs is bedoeld voor kinderen tussen de vier en achttien jaar oud en wordt aangeboden op drie niveaus: een kleuterschool (twee leerjaren), een lagere- (vijf leerjaren) en een middelbare school (zeven leerjaren). Met het prestigieuze en wereldwijd erkende Europees Baccalaureaat-diploma hebben leerlingen na afloop van de middelbare school toegang tot universiteiten van alle landen van de Europese Unie. 

Oorspronkelijk was Europees onderwijs uitsluitend bedoeld voor kinderen van Europese ambtenaren, nu worden op de scholen ook kinderen onder andere voorwaarden toegelaten.

Meertalig onderwijs
Leerlingen volgen een uitgebreid lessenpakket in hun moedertaal en krijgen sommige lessen in hun tweede taal (de werktalen Engels, Frans of Duits). Het onderwijs wordt gegeven door moedertaalleerkrachten. Europese Scholen besteden verder veel aandacht aan sport- en cultuuronderwijs. Verder bieden zij beroepsoriëntatie en is er een programma voor leerlingbegeleiding.

Bestuur
Het bestuur van de Europese Scholen wordt gevormd door de regeringen van de deelnemende landen en vertegenwoordigers van de Europese Unie. Het bestuurlijk beheer van de Nederlandse afdelingen is ondergebracht bij Stichting NOB. Dat betekent dat NOB onder andere werkgever is van gedetacheerde leerkrachten aan Europese scholen, in mandaat van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Delen via:

Scholenzoeker

Benieuwd waar de 14 Europese scholen gevestigd zijn? Gebruik de Scholenzoeker!

Lees meer