> Print deze pagina

Home > Europese scholen > Solliciteren op een Europese school

Solliciteren op een Europese school

Ga je als leerkracht werken op een Europese school, dan word je door het Nederlandse Ministerie van OCW gedetacheerd. Deze detachering duurt maximaal negen jaar. Het werkgeverschap voor het Nederlandse onderwijspersoneel aan de Europese scholen wordt uitgevoerd door Stichting NOB, in opdracht van het Ministerie van OCW.Op dit moment heeft Nederland ongeveer 70 medewerkers gedetacheerd aan de Europese scholen, in verschillende functies. Met enige regelmaat ontstaan er vacatures voor leerkrachtenfuncties bij de Nederlandstalige secties van Europese scholen. De openstaande vacatures per september 2017 vind je hieronder, plus de te verwachten vacatures voor 2018. De selectieprocedure start jaarlijks in de maand april voor de vacatures van het daarop volgende jaar. Deze vacatures zijn onder voorbehoud. 

Wat is Europees onderwijs precies?
Europees onderwijs is een bijzonder type onderwijs. Gedurende de schoolloopbaan hebben moedertaal, meertaligheid en internationale competenties een centrale plaats in het curriculum: leerlingen krijgen les in meerdere talen. Europees onderwijs wordt aangeboden op veertien scholen verspreid over Europa. Zeven van die scholen hebben een Nederlandstalige afdeling. 

Europees onderwijs is bedoeld voor kinderen tussen de vier en achttien jaar oud. Leerlingen aan een Europese school volgen een uitgebreid lessenpakket in hun moedertaal, dat wordt verzorgd door moedertaalleerkrachten. Daarnaast worden sommige lessen aangeboden in een tweede taal (de werktalen Engels, Frans of Duits). De middelbare school wordt afgesloten met het Europees Baccalaureaat, een wereldwijd erkend diploma dat toegang biedt tot alle hogescholen en universiteiten binnen de EU.

Wat heeft een baan als leerkracht op een Europese school jou te bieden?
Als Europese leerkracht werk je met leerlingen en collega’s uit allerlei verschillende landen en culturen. Je doet tijdens je werk een echte internationale blik en houding op.

Je krijgt een voltijdaanstelling, dat komt neer op 21 tot 24 lesuren per week (afhankelijk van de grootte van de klassen). Het salaris wordt vastgesteld volgens de Nederlandse cao voortgezet onderwijs, en daar bovenop gelden de arbeidsvoorwaarden van de Europese scholen. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn erg gunstig, zo bouw je bijvoorbeeld pensioen op bij het ABP.

Daarnaast is professionalisering een belangrijk onderdeel van je loopbaan op een Europese school. Zowel de school als NOB bieden ruime mogelijkheden aan om je tijdens je detachering te blijven ontwikkelen.


Verwachte vrijkomende posten op Europese Scholen per 1 september 2018:

Nederlands in Bergen en Mol

Natuurkunde in Bergen

Wiskunde/natuurkunde in Brussel

Natuurkunde/Scheikunde in Brussel

PO in Brussel en München

 

Delen via: