> Print deze pagina

Home > Europese scholen > Werken op een Europese school

Werken op een Europese school

Wanneer je als leerkracht of directielid gaat werken bij een Europese school zijn er verschillende nationale en Europese regels van toepassing op de werksituatie. Ook de cultuur van en het onderwijs aan de Europese School zijn anders dan elders. Op deze pagina geven we een overzicht van de personeelszaken waar NOB bij ondersteunt. Vanaf het moment dat een leerkracht of directielid gedetacheerd is aan een Europese school, komt daar een nieuwe rechtspositie bij kijken. Gedurende die detachering zijn krachten uit Nederland in dienst van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Stichting NOB is in mandaat van OCW werkgever. Voor vragen rondom dit nationale dienstverband is NOB dus het aanspreekpunt.

Voor de andere zaken (zoals bijvoorbeeld Europees salaris) is de school het aanspreekpunt. Op de werkrelatie met de Europese school is het Statuut van het gedetacheerd personeel van de Europese Scholen van toepassing. Voor uw nationale dienstverband gelden de regels van de CAO PO of CAO VO.

Ook de relatie met de Onderwijsinspectie is anders dan in Nederland gebruikelijk is. De Onderwijsinspectie heeft in het systeem van de Europese scholen niet alleen een onderwijskundige positie. Naast het meten van de onderwijskwaliteit, het ontwikkelen van Europees curriculum maakt de inspectie samen met de directie van de school ook de beoordeling van de leerkracht op. 

De brochure 'Werken op een Europese school' geeft je meer informatie over je aanstelling.

Delen via: