Introductie

Leerkrachten spelen een cruciale rol in het leerproces van leerlingen. Dat geldt nog in verhoogde mate voor leerkrachten die lesgeven aan Nederlandstalige leerlingen in het buitenland.

De omgeving waarin deze leerlingen verkeren is meestal niet Nederlandstalig. Soms wordt er thuis en/of op de dagschool een andere taal dan Nederlands gesproken. De uren die de leerling doorbrengt bij de Nederlandstalige les zijn dan van groot belang voor de taalontwikkeling.

Leerkrachten die gewend zijn aan lesgeven in Nederland of België moeten vaak een grote omslag maken in hun manier van lesgeven als ze eenmaal lesgeven op een school in het buitenland. Alhoewel de doelstellingen van het onderwijs hetzelfde blijven zijn de omstandigheden waarmee de leerkracht te maken krijgt in het buitenland meestal niet te vergelijken met een gemiddelde Nederlandse schoolsituatie. Dat vraagt onder andere om flexibiliteit, heldere inzichten en bijzondere professionaliteit van de leerkracht. In dit hoofdstuk willen we u als (toekomstige) leerkracht informeren over die andere omstandigheden.

Lees meer over:

In de vacaturebank vindt u de meest recente vacatures van onze scholen in het buitenland. Mocht u naar aanleiding van de informatie op deze pagina's contact willen opnemen met NOB, ga dan naar de contact-pagina

Delen via: