> Print deze pagina

Home > Nieuws en Media > Nieuws > Zorgen onderwijsinspectie en NOB om toekomst NL scholen in buitenland

Lege klaslokalen voor Nederlandse kinderen in het buitenland?

12-10-2015

Nieuw onderzoek bevestigt zorgen Onderwijsinspectie en Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland.

In 2015 volgen 15.000 kinderen, waarvan 10% Vlaamse leerlingen, Nederlands (taal)onderwijs op meer dan 200 scholen wereldwijd. De meeste kinderen volgen een aantal uur per week les in de Nederlandse taal en cultuur. Deze wereldburgers met Nederlandse roots ontwikkelen zich internationaal, vanuit hun eigen taal en identiteit, en kunnen bij een eventuele terugkeer naadloos instromen in het onderwijs. De toekomst van het Nederlands onderwijs in het buitenland is echter onzeker. Vanaf 2017 ontvangen scholen geen subsidie meer. Uit recent onderzoek blijkt dat dit forse gevolgen heeft voor de kwaliteit en beschikbaarheid.

Sinds 1983 ontvangen Nederlandse scholen in het buitenland een financiële bijdrage van het Ministerie van OCW. Na een forse bezuiniging in 2013 is deze bijdrage gehalveerd en omgezet naar een tijdelijke subsidie tot en met 2016. Scholen ontvangen momenteel 250 euro per leerling per jaar. Scholen hebben na de bezuiniging van 2013 voor het gekorte deel van de subsidie alternatieve inkomstenbronnen gevonden. Het lesgeld is verhoogd, waar mogelijk zijn bedrijven gevraagd (nog meer) te sponsoren en kosten zijn bespaard door o.a. andere locaties te zoeken en extra’s uit het programma te halen. De kwaliteit van het onderwijs is vooralsnog op orde gebleven.

De Onderwijsinspectie verwacht1 echter dat een verdere vermindering of stop van de subsidie na 2016 alsnog invloed heeft op de onderwijskwaliteit en op het beschikbare aanbod van Nederlands onderwijs in het buitenland. Recent onderzoek uitgevoerd door het ITS, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, toont aan dat dit inderdaad het geval is (zie Relevante Downloads aan de rechterkant voor het gehele rapport).

Effecten van de subsidiestop

1. Vermindering onderwijskwaliteit

  • Vrijwel alle scholen (98%) zien zich gedwongen keuzen te maken die de kwaliteit van het onderwijs raken.
  • 61 % van de scholen beperkt de uitgaven door minder lesmateriaal of lesmethoden aan te schaffen.
  • 57 % van de scholen beperkt de uitgaven door minder geld uit te geven aan de professionalisering van docenten.

2. Forse daling leerlingaantal

  • 70% van de scholen verwacht een daling van het leerlingenaantal binnen 1-3 jaar. Bijna de helft verwacht een daling van ten minste 25 procent, de rest van de scholen verwacht een nog sterkere daling.

3. Sluiting scholen

  • Binnen nu en 5 jaar sluit ruim 1/3 van de Nederlandse scholen in het buitenland.
  • In Europa sluiten 26 scholen noodgedwongen hun deuren.
  • In 15 landen sluiten alle aanwezige Nederlandse scholen.

Vooral de kleinere NTC-scholen, waar kinderen 3 uur per week les volgen in de Nederlandse taal en cultuur, worden getroffen.

Oplossing ligt niet bij ouders en bedrijven
Een nog verdere verhoging van de ouderbijdrage dwingt een aanzienlijk deel van de ouders om te stoppen met Nederlands onderwijs. Voor ouders die de rekening zelf betalen worden de kosten te hoog. Nederlanders in het buitenland werken anno 2015 steeds vaker in dienst van een lokaal/internationaal bedrijf of als zelfstandig ondernemer. Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de scholen geen enkele ouder heeft die de rekening bij de werkgever kan neerleggen. Op 54% van de scholen heeft tenminste de helft van de leerlingen ouders met een lokaal salaris. Ouders investeren zowel in tijd als geld heel bewust in het behoud van de band met Nederland. De ouderbijdrage voor het NTC-onderwijs ligt tussen de 750 – 1000 euro per kind per jaar. Waar Nederlandse bedrijven de rekening wel betalen, betalen zij vaak een verhoogd bedrag.

Geen infrastructuur zonder scholen
De Nederlandse overheid heeft zich in 2013 gecommitteerd aan het belang van een goede infrastructuur en kwaliteitsborging van het Nederlands onderwijs in het buitenland. Daarnaast is er een tijdelijke subsidie voor de scholen beschikbaar gesteld tot en met 2016. Het stopzetten van deze subsidie heeft onvermijdelijk gevolgen voor de toekomst van het Nederlands onderwijs in het buitenland. Zonder leerlingen en scholen lijken een infrastructuur en kwaliteitsborging overbodig. 

Laat 15.000 Nederlandse kinderen wereldwijd grenzenloos groeien
Goed Nederlands onderwijs in het buitenland faciliteert Nederlanders in het buitenland die bewust kiezen voor het behoud van de band met Nederland en de Nederlandse taal. Als gevolg hiervan kan Nederland rekenen op 15.000 jonge ambassadeurs wereldwijd, van China tot Burundi en van Australië tot Noorwegen. NOB vraagt de Nederlandse overheid dan ook met klem om de Nederlandse scholen in het buitenland te blijven ondersteunen. Zodat Nederlandse kinderen en jongeren die opgroeien in het buitenland ook na 2016 aangesloten blijven bij Nederland en grenzenloos kunnen groeien.

____________________________________

1 Onderwijsverslag 2013-2014, p. 77 en 110

 

Terug naar overzicht

Delen via: