> Print deze pagina

Home > Nieuws en Media > Nieuws > Vacature Duitsland - schooldirecteur

Vacature Duitsland - schooldirecteur

15-06-2017

Stichting Nederlands Onderwijs Hamburg zoekt een schooldirecteur per 1 september 2017.

WIJ ZIJN:
een school voor basisonderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) voor groep 1 t/m 8 in Hamburg. Wij geven parttime les aan ongeveer 40 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Onze lessen vinden plaats op de International School Hamburg op dinsdagmiddag van 15.15-17.45 uur. Daarnaast zijn er 2 toets-zaterdagen (’s ochtends).

Er wordt les gegeven in kleine gecombineerde groepen. Tevens organiseren we evenementen en maken we uitstapjes met een Nederlands cultureel tintje. Wij volgen de ontwikkelingen van het taalonderwijs in Nederland op de voet en werken daarvoor intensief samen met Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland). Ons doel is een zo goed mogelijke aansluiting op het Nederlands Onderwijs te kunnen garanderen bij terugkeer naar Nederland.

WIJ ZOEKEN:
een ervaren en enthousiaste schooldirecteur die zorg draagt voor de dagelijkse leiding van de NTC-school. Hij of zij is in samenwerking met het bestuur verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen en implementeren van het schoolbeleid op de korte en middellange termijn (tot maximaal 5 jaar). De directeur geeft leiding aan een klein team van bevoegde leerkrachten en geeft daarnaast in principe ook zelf incidenteel les. In de invulling van deze sturende rol verwachten wij een grote mate van eigen inbreng.

WIJ BIEDEN:
een stimulerende Nederlandse les-en leeromgeving in het westen van de Hansestad Hamburg (die Perle des Nordens) binnen een gemotiveerde Nederlandse gemeenschap. Hierdoor beleeft u in het buitenland een stukje Nederland. Naast onderwijskundige ervaring doet u ervaring op in het leiddinggeven op een school in het buitenland met de daarbij behorende unieke kenmerken zoals gedifferentieerd lesgeven, contacten met internationale families en uitwisseling van ervaring met collega’s over de hele wereld.

FUNCTIEPROFIEL 
Taken schooldirecteur: 

 • Geeft leiding aan een team van vier bevoegde leerkrachten: werving, inwerken, coachen, motiveren en verstrekken van onderwijsrelevante informatie;
 • Leidt de maandelijkse teamvergadering, inclusief de voorbereiding en opvolging;
 • Is – in overleg met het bestuur – verantwoordelijk voor het aanname- en plaatsingsbeleid van nieuwe leerlingen en voor de jaarlijkse teamformatie en groepsindeling;
 • Stelt in samenwerking met het bestuur beleidsdocumenten op zoals het (jaarlijks) onderwijskundig budget, de jaarkalender, de schoolgids, het jaarverslag en eens in de vier jaar een schoolplan;
 • Organiseert de jaarlijkse ouderavond;
 • Organiseert de bestellingen van school-, les- en toetsmateriaal en coördineert de leerlingenzorg en de halfjaarlijkse toetsing;
 • Houdt zichzelf op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen in Nederland via de nieuwsbrief, webinars en de Bijscholing van NOB en is leidend in de invoering van nieuwe onderwijsmethodes en structuren;
 • Onderhoudt interne contacten met de ouders, het bestuur en de dagschool (ISH) en externe contacten met Stichting NOB en de Onderwijsinspectie in Nederland;
 • Begeleidt het onderwijskundige inspectieteam uit Nederland dat circa eens in de vijf jaar langs komt voor een kwaliteitscontrole;
 • Begeleidt het functioneren van leerkrachten door middel van observatie, functioneringsgesprekken, coachingstrajecten, individuele ontwikkelingsplannen;
 • Remedial teaching: werken met individuele leerlingen 

Kortom: een zo prettig mogelijke werkomgeving creëren voor de leerkrachten en leeromgeving voor de kinderen. 

Taken als leerkracht:

 • Is verantwoordelijk voor de zelfstandige voorbereiding van en opvolging na de lessen;
 • Geeft incidenteel les aan een gecombineerde groep en draagt zorg voor een veilige en stimulerende lesomgeving;
 • Neemt meermaals per jaar toetsen af en stelt op basis van de resultaten rapporten op;
 • Onderhoudt contact met de ouders van de leerlingen via de huiswerkmail, rapportgesprekken en ad-hoc;
 • Doet intakegesprekken met nieuwe leerlingen;
 • Neemt deel aan de maandelijkse teamvergadering en aan webinars en de NOB-Bijscholing;
 • Organiseert een deel van de cultuurevenementen in samenwerking met de overige teamleden. 

Profieleisen 

 • Een PABO- of gelijkwaardig diploma;
 • Ervaring als leerkracht in het basisonderwijs, bij voorkeur ook in het buitenland;
 • Besluitvaardigheid en aantoonbare kwaliteiten in het coördineren van de activiteiten van en het aansturen van een klein team van professionals;
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Zelfstandige en gestructureerde werkwijze;
 • Enthousiasme en creativiteit. 

Dienstverband

Wij bieden een parttime contract aan met ingang van 1 september 2017. Daaraan voorafgaand zouden we -in overleg- bij voorkeur een inwerkperiode vanaf eind juli 2017 overeenkomen. De werving en selectie voor deze vacature verloopt direct met de Stichting NOH in Hamburg. Bij interesse kunt u uw sollicitatiebrief met Curriculum Vitae voor deze functie opsturen naar het NOH-bestuur tot uiterlijk 30 juni 2017:

Fleur van den Herik – den Otter (voorzitter bestuur NOH) 
E-mail: voorzitter@nederlands-onderwijs-hamburg.de 
Website: www.nederlands-onderwijs-hamburg.de 
Op basis van gesprekken met geschikte kandidaten streven wij naar een afronding van de sollicitatieprocedure uiterlijk 31 juli 2017. 

 


 
 
 
 
 

 Ga je voor het eerst werken in het buitenland? Lees de ervaringsverhalen van leerkrachten die je voorgingen in Leerkracht in Beeld!

 

 
 
 
 

 

Terug naar vacatureoverzicht

Delen via:

 

Relevante links