> Print deze pagina

Home > Ouders > Nederlands bijhouden

Thuis Nederlands bijhouden

In Nederland zijn uw kinderen in een taalrijke omgeving. Het Nederlands komt als het ware op ze af: overal en altijd. Deze ‘onderdompeling’ is er niet in het buitenland. Daar is het van belang dat u en uw kinderen bewust actief zijn om het Nederlands levend te houden.

De Nederlandse taal bijhouden
Als u met uw kinderen in het buitenland verblijft, groeien zij wellicht op in een meertalige omgeving. Maak met elkaar een bewuste keuze: in welke taal volgt mijn kind de verdere opleiding en hoe ver en hoe snel moet hij/zij vorderen in de Nederlandse taal? Het is zinvol om de Nederlandse taal bij te houden. Niet alleen om later succesvol in te stromen in het Nederlands onderwijs, maar ook omdat de eigen taal en de eigen cultuur nauw verbonden zijn met de identiteit en eigenheid van uw kind. Ook het proces van verwerving van een nieuwe taal kan positief worden beïnvloed door de moedertaal aandacht te blijven geven. Behalve door uw kind onderwijs in de Nederlandse taal te laten volgen, kunt u ook thuis veel doen om de Nederlandse taal bij te houden. Tip: lees ook de artikelen over dit onderwerp, rechts in beeld onder 'relevante links'.  

De Nederlandse cultuur bijhouden
De Nederlandse cultuur bijhouden: het lijkt een eenduidige taak, maar het is ingewikkelder dan het lijkt. Dat begint al met het antwoord op de vraag: wat is cultuur? Waarschijnlijk legt iedereen bij het antwoord weer andere accenten.

De cultuur van een land valt eigenlijk uiteen in een paar noemers. Om te beginnen is het van belang om aardrijkskundige en geschiedkundige feiten en gegevens van een land te leren kennen: de Nederlandkunde. Daarnaast zijn er de taal en de sociale omgangsvormen - de normen en waarden - die een cultuur mede bepalen. Een derde aspect van cultuur is het zogeheten culturele erfgoed: de hoogtepunten op het gebied van de kunsten.

Voor kinderen en jongeren is het meest aansprekende deel van de Nederlandse cultuur misschien wel de cultuur van de jeugd: kleding, muziek, stijlen, school en clubs. De subculturen die onder de jeugd opgeld doen, zijn erg interessant voor jongeren uit een ander land. Regelmatig kennisnemen van die jeugdcultuur voorkomt ook een al te grote vervreemding.

Nederlands onderwijs heeft een belangrijke taak bij het cultuuronderwijs in het buitenland. Leerkrachten zullen zich vooral richten op de kennisgerichte onderdelen, zoals Nederlandkunde en het cultureel erfgoed. Ouders kunnen zeker ook bijdragen aan het bijhouden van de Nederlandse cultuur.

 

Delen via: