> Print deze pagina

Home > Ouders > Terugkeren naar Nederland

Terugkeren naar Nederland

Voor veel ouders en kinderen komt eens het moment dat een terugkeer naar Nederland zich aandient. De ervaring leert dat terugkeren een even goede voorbereiding vergt als vertrekken.

Na een verblijf van jaren in het buitenland kan een terugkeer naar Nederland dezelfde impact hebben als het vertrek naar een nieuw, onbekend land met een andere cultuur. Voor sommige kinderen wordt het zelfs de eerste keer dat zij in Nederland zullen wonen. 

Uit cijfers van het CBS blijkt dat van de gemiddeld 13.000 Nederlandse kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar die Nederland jaarlijks verlaten ruim 30% binnen vier jaar terugkeert. De onderwijsinspectie heeft onderzocht dat van de leerlingen die Nederlands onderwijs in het buitenland hebben gevolgd, 93% zonder aantoonbare vertraging weer terug het Nederlandse onderwijs instroomt. 

NOB probeert ouders te helpen de juiste accenten te leggen in de voorbereiding op de terugkeer naar Nederland. De meeste informatie is ook van toepassing op gezinnen die van het ene naar het andere land buiten Nederland verhuizen:

Tip voor terugkerende ouders!
Zowel voor het kind, als de ouders maar ook de leerkracht en de rest van de groep is het prettig wanneer de leerling snel zijn of haar plek vindt op de nieuwe school in Nederland. NOB ontwikkelde daarom een handreiking voor de school vol praktische (didactische) tips en informatie. U vindt deze handreiking rechts bij de relevante downloads. Hier vindt u ook het artikel 'Aansluiting op Nederlands onderwijs bij terugkeer'.

Delen via:

Publicatie: Een Nederlands kind uit het buitenland

Deze publicatie van NOB staat vol praktische tips en informatie om de nieuwe school in Nederland te ondersteunen bij de opvang van een Nederlands kind uit het buitenland.