Als student terugkeren

Het kan zijn dat uw kind terug naar Nederland gaat om hoger onderwijs te volgen. Er moet vaak veel geregeld worden voor vertrek naar Nederland: inschrijven voor een studie, studiefinanciering aanvragen, inschrijven in Nederland, kamer zoeken, verzekeringen regelen. Begin vroegtijdig met deze voorbereidingen, liefst al aan het begin van het laatste schooljaar van uw kind op het voortgezet onderwijs.

Blijft u zelf in het buitenland? Bekijk dan de mogelijkheid om in de zomer voor het eerste studiejaar samen met uw kind naar Nederland te gaan om hem/haar te helpen settelen. Is dit niet mogelijk, probeer dan een familielid of kennis in Nederland in te schakelen om uw kind bij aankomst op te vangen. Sowieso is het handig om iemand in Nederland te vinden waar uw kind gedurende het studiejaar terecht kan, mocht er iets zijn.

Studiekeuze
Ouders van kinderen met een IB / EB diploma kunnen voor studiekeuze advies terecht bij Studiekeuze op Maat, die op afstand studiebegeleiding bieden en ervaring hebben met Nederlandse kinderen die wonen in het buitenland. Op de website van Studiekeuze Nederland vindt u ook een verzameling studiekeuze coaches.

DUO (voorheen IB-groep)
De Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen Informatie Beheer Groep) is de belangrijkste instantie als het gaat om studeren in het hoger of beroepsonderwijs. DUO:

  • regelt inschrijvingen voor het hoger of beroepsonderwijs;
  • regelt studiefinanciering en OV-jaarkaart;
  • zorgt voor informatie over studies en studiefinanciering.

De website van DUO geeft veel informatie voor zowel ouders als studenten: www.ocwduo.nl. Het is daarom aan te raden om deze site goed door te nemen met uw kind.

Inschrijven
Wees er op bedacht dat de eerste inschrijvingsperiode al in december sluit. Dit kan belangrijk zijn voor studies waarvoor geloot moet worden. Als er nog plek is, dan kunt u uw kind nog net voor aanvang van het studiejaar aanmelden, hoewel de aanvraag voor studiefinanciering dan wellicht niet tijdig rond is.

Tegenwoordig heeft men een DigiD (digitale identificatiecode van de Nederlandse belastingdienst) nodig om zich aan te melden voor een studie en studiefinanciering. Neem daarom ruim van te voren contact op met DUO en vraag hoe uw kind zich in het buitenland tijdig kan aanmelden.

De Rijksoverheid maakte een filmpje over wat aankomende studenten moeten doen om te gaan studeren. Het filmpje is te zien op de website van de Rijksoverheid.

Diplomawaardering
Met een diploma dat niet Nederlands is, krijgt uw kind soms moeilijk toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Wat is het buitenlandse diploma van uw kind waard? Lees meer over diplomawaardering.

Ondersteuning van jongeren
'Wereld Wijd Welkom' richt zich als organisatie op Nederlandse ouders en hun (jongvolwassen) kinderen die voor hun werk in het buitenland wonen of hebben gewoond. Dit zijn expat kinderen, missionaris kinderen, kinderen en emigranten of anderzijds in het buitenland opgroeiende Nederlandse kinderen. Wereld Wijd Welkom is er voor jongeren die (zelfstandig) terugkeren naar Nederland, jongeren die in Nederland blijven als hun ouders vertrekken naar het buitenland en ouders in het buitenland met opvoed- of ontwikkelingsvraagstukken.


 

Delen via: