Europese scholen

Europese scholen zijn bijzondere scholen, die zijn opgericht vanuit de Europese Unie. Op al deze scholen volgen leerlingen hetzelfde Europese lesprogramma. De scholen onderscheiden zich van bijvoorbeeld internationale scholen door de aandacht voor moedertaalonderwijs, (meer)taligheid en interculturaliteit. Er zijn op dit moment dertien officiële Europese scholen, maar het aantal scholen dat hetzelfde lesprogramma aanbiedt (geaccrediteerde scholen) groeit ieder jaar.

Hoe is dat, lesgeven op een Europese school?

Alle Europese scholen bieden een ruime plek in het lesprogramma voor moedertaal en meertaligheid. Dat uit zich in de verschillende taalsecties, zogenaamde Europese Uren en een leerlingpopulatie met uiteenlopende achtergronden.

Lesgeven op zo'n bijzondere school is dus een vak apart. Het filmpje geeft een eerste indruk, lees ook meer over het Europese onderwijs.

Jaarlijks werft NOB vanaf februari nieuwe leerkrachten voor het komende schooljaar. Nieuwsgierig geworden?

Hoe kan ik solliciteren bij een Europese school?