Nederlands onderwijs op afstand

Kwalitatief Nederlands onderwijs is op bijna elke plaats ter wereld mogelijk. In 115 landen staan scholen die ter plaatse onderwijs aanbieden, daarnaast er zijn ook verschillende organisaties die (digitaal) afstandsonderwijs verzorgen. Zo kunt u waar ook ter wereld kiezen voor een vorm van kwalitatief Nederlands onderwijs, thuis of in de klas.

Op dit moment zijn (op alfabetische volgorde) de Wereldschool, EdufaxIBID EducationLanguageOne Online, Nederlands onderwijs op afstand, Stichting InioTweetalige Kids en World Wide Juf bij NOB aangesloten. Net als bij de Nederlandse scholen in het buitenland, houdt de Inspectie toezicht op de kwaliteit van het onderwijs dat deze partijen bieden. Klik hieronder op de verschillende aanbieders voor meer informatie, en ga naar de websites om te zien welke aanbieder het best bij uw situatie past.

De Wereldschool verzorgt afstandsonderwijs voor kinderen van 2 tot en met 18 jaar die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijven. Hoe werkt het? De basisschoolleerling krijgt les van zijn ouder(s) met speciaal daarvoor ontwikkelde handleidingen en wordt op afstand begeleid door een docent. In het voortgezet onderwijs wordt de leerling rechtstreeks door vakdocenten begeleid. De Wereldschool levert zowel complete lespakketten als losse vakken aan ter aanvulling op de lessen van een internationale of lokale school. Naast het regulier onderwijs biedt de Wereldschool ook het NT2-programma aan: een online taalprogramma geschikt voor kinderen die de Nederlandse taal niet of voldoende beheersen. Ga naar de website van de Wereldschool voor meer informatie over het afstandsonderwijs.

Met NTC-Online verzorgt Edufax lessen Nederlandse Taal en Cultuur op afstand voor kinderen vanaf peuterleeftijd tot en met het laatste jaar van het voortgezet onderwijs. NTC-Online is door het ontwikkelingsteam van Edufax,  de ‘digitale uitgeverij’, ontwikkeld en is een volledig web-based programma, waarbij leerlingen begeleid worden door het docententeam, de ‘school’ van Edufax. Hierdoor komt NTC-online tegemoet aan alle eisen die aan modern taalonderwijs gesteld mogen worden. Kijk op de website van Edufax voor meer informatie. 

In het programma Entree bereidt Edufax leerlingen voor op studeren aan een Nederlandstalige hogeschool of universiteit met het programma Entree. Naast begeleiding voor het tweejarig IB Dutch A SSST-programma (School Supported Self Thaught Programme), biedt Edufax het pre-IB van twee jaar aan ter voorbereiding op het IB

IBID Education is gespecialiseerd in het aanbieden van IB Nederlandse les op moedertaalniveau. Het team bestaat uit ervaren eerstegraads docenten die wereldwijd op IB (International Baccalaureate) scholen werken als ‘IB Dutch teacher’. Sinds de oprichting in 2000 heeft IBID Education al honderden leerlingen op afstand begeleid naar het IB Diploma examen. Naast begeleiding voor het IB Dutch A SSST-programma (SSST, school supported self taught) biedt IBID Education ook een lesprogramma ter voorbereiding op het Diploma Programma. Dit pre-IBDP programma heeft een éénjarige en een tweejarige variant. De tweejarige variant volgt het gedachtegoed van MYP Dutch A ‘next chapter’. Kortom; IBID Education biedt IB Nederlandse les op afstand voor leerlingen in de leeftijd van ongeveer 14-18 jaar (vergelijkbaar met 3-6 HAVO/VWO). Ga naar de website van IBID Education voor meer informatie.

LanguageOne Online verzorgt erkend onderwijs aan Nederlandstalige leerlingen van 7 tot en met 18 jaar en biedt uitkomst voor leerlingen die ver van een LanguageOne school wonen, aan topsport doen of een drukke agenda hebben met naschoolse activiteiten. LanguageOne Online geeft de vrijheid het Nederlandse programma in combinatie met een wekelijkse Skype-les zelf in te plannen. Onze getrainde IB-docenten hebben ruime kennis van internationaal en Nederlands onderwijs in het buitenland. De Skype-les bestaat uit een gevarieerd onderwijsaanbod en didactische werkvormen met als doel de motivatie en het leerplezier van de leerling te versterken en te zorgen voor een maximale leeropbrengst. LanguageOne Online biedt de volgende programma’s aan: primair onderwijs groep 4-8, voortgezet onderwijs leerjaar 1-4, IB Prep Year, examenvoorbereiding in IB Dutch A, IGCSE en CNaVT. Waar nodig stellen wij een boost- of terugkeerprogramma samen voor de leerling. LanguageOne is al ruim 30 jaar een autoriteit op het gebied van kwalitatief, eigentijds Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs (NTC). Ga naar de website van LanguageOne voor meer informatie.

De Nederlandse taal en cultuurlessen voor uw kind worden bij Nederlands onderwijs op afstand individueel, online gegeven. De bevoegde leerkracht heeft wekelijks contact met de leerling via Skype en neemt het taalprogramma van de lesweek door. Dit programma is gebaseerd op gangbare taalmethodes in Nederland zoals “Veilig leren lezen”, “Taalactief” en voor het voortgezet onderwijs “Nieuw Nederlands”.  De ouder heeft  een coachende rol bij het huiswerk maken. Hiervoor moet ca. 1-1,5u per lesweek gereserveerd worden. Deze vorm van onderwijs is mogelijk vanaf groep 3 tot en met groep 8 en voor VO1 tot en met VO3. Voor meer informatie kunt u de website van Nederlands onderwijs op afstand bezoeken.

De Stichting INIO biedt betaalbaar en kwalitatief goed moedertaalonderwijs aan. Wij zijn gevestigd in Brabant, maar tegelijk overal waar een goede internetverbinding voorhanden is. Wij verzorgen taalonderwijs van kleuter tot eind voortgezet onderwijs en voor leerlingen die na jaar 3 in het voortgezet onderwijs verder willen met International Baccalaureate (Diploma Program) biedt Stichting INIO in samenwerking met Vorm Tutoring een gloednieuw en ijzersterk programma aan voor pre-IB en IB.

De persoonlijke begeleiding van de kinderen vinden wij van het grootste belang en de motor voor het leren-op-afstand. De leerkracht neemt hier veel tijd voor. Al het werk wordt snel nagekeken en van feedback voorzien die niet zozeer fouten aangeeft, maar ook uitbreidt en de kinderen zo werkelijk verder helpt in hun taalontwikkeling.
Schrijven en lezen: de hoofdpunten van ons lesprogramma. Het eerste vertaalt zich in een bovengemiddelde aandacht voor het schrijven van inhoudelijk goede teksten die waard zijn gelezen te worden. Het tweede, lezen, stimuleren wij door elk kind aan het begin van het jaar een pakket goede jeugdliteratuur toe te sturen dat speciaal op zijn/haar smaak en interesse is samengesteld.

Tweetalige Kids past bij gezinnen die actief met Nederlands bezig willen zijn. We begeleiden ook gezinnen die terugkeren en zich willen voorbereiden op het Nederlandse schoolsysteem. Onze school voor afstandsonderwijs verzorgt lespakketten voor leerlingen vanuit de gehele wereld. Ons onderwijs is geschikt voor Nederlands- en Vlaamstalige kinderen in de leeftijd van 2,5  t/m 14 jaar. Met behulp van een digitale leeromgeving, werkboeken en persoonlijke begeleiding door de leerkracht wordt het volledige NTC-programma (Nederlandse Taal- en Cultuur) aangeboden. Op een speelse, maar gedegen manier werken we toe naar de door SLO vastgestelde kerndoelen voor Nederlands onderwijs, zodat de leerlingen een doorgaande leerlijn volgen. Onze werkwijze is uniek: niet alleen ondersteunen we de kinderen, maar bieden ook de ouders een helpende hand bij de meertalige opvoeding van hun kind. We gaan uit van de specifieke thuissituatie van ieder kind en spelen daar op in met praktische (les)suggesties voor ouders. Zo kun je samen met je kind Nederlands op een aantrekkelijke manier thuis beleven! Ga naar de website van Tweetalige Kids voor meer informatie. 

World Wide Juf biedt persoonlijk afstandsonderwijs via audio- visuele media voor Nederlandse kinderen die woonachtig zijn in het buitenland. Alle leerlingen krijgen privéles op hun eigen niveau waardoor iedere leerling optimaal van het onderwijs kan profiteren. Ouders worden ontzorgd doordat de leerkracht alle begeleiding van de leerling op zich neemt. World Wide Juf verzorgt NTC lessen, geschikt voor kinderen die een kortere of langere tijd in het buitenland verblijven. Bezoek de website van World Wide Juf voor meer informatie.