Ivoorkust - NTC De Olifant

NTC school De Olifant in Abidjan opende in 2015 haar deuren. Een grote stap omdat de school vanaf het begin wist dat ze geen subsidie meer zouden ontvangen. Toch werd deze stap genomen en heeft de school in het eerste jaar maar liefst 43 leerlingen in de leeftijd van 2,5 tot 15 jaar. De school wordt geleid door leerkracht/directeur Annemiek van Riezen en een zevenkoppig bestuur met enthousiaste en gedreven ouders. Bestuursvoorzitter Inge Jacobs: ‘’De ouders van onze leerlingen vinden het Nederlandse Taal en Cultuur onderwijs heel belangrijk en zijn bereid om hiervoor een extra inspanning te doen.’’

Oprichting school
Leerkracht/directeur Annemiek van Riezen: ‘’Onze school zit in haar eerste bestaansjaar en weet dat de subsidie is komen te vervallen. Vanaf de start is er dus goed nagedacht over hoe we een goede financiële basis moeten leggen. Het is namelijk niet de bedoeling om de deuren van deze nieuwe school vlug weer te sluiten.’’ Er is gekozen om de school op te richten omdat er een grote vraag naar was in Abidjan. Heel veel ouders bleken geïnteresseerd en dat gaf vertrouwen dat er voldoende inschrijvingen zouden zijn en daarmee ook genoeg inkomsten om de school op te richten. Bovendien is Abidjan een stad die heel erg aan het groeien is en zodoende nieuwe mensen en bedrijven aantrekt, die zo ook weer leerlingen mee kunnen brengen. Om het financiële risico te beperken zijn alle kosten op een rijtje gezet en is er gekeken hoe dit gefinancierd kon worden. Verder is er flink gelobbyd bij bijv. de Nederlandse en Vlaamse ondernemers in Abidjan en hun netwerken en op de Belgische Ambassade. Annemiek: ‘’We proberen aandacht te krijgen voor onze school zodat we ‘de Olifant’ financieel gezond krijgen en we nog vele jaren kunnen blijven bestaan.’’

Programma op maat
De Olifant huurt een klaslokaal van de International Community School Abidjan. Het voordeel hiervan is dat er op zo’n grote internationale school gebruik kan worden gemaakt van alle prettige (extra) voorzieningen, bijvoorbeeld op cultuurdagen. Elke dag wordt er drie uur lesgegeven aan verschillende klassen en leeftijdsgroepen.

Op de Olifant zijn de leerlingen verdeeld in vijf groepen: peuters/kleuters, groep 3/4, groep 5/6, groep 7/8 en het VO. Omdat de niveaus zo verschillen wordt er voor alle kinderen een eigen programma gemaakt met bijbehorende einddoelen en methodes. Een deel van de les bestaat uit zelfstandig werken op het eigen niveau. Verder wordt veel aandacht besteedt aan communicatie door samen te werken, te discussiëren of debatten te organiseren.

Leerlingen
De leerlingen hebben drie uur per week les en komen van zeer diverse dagscholen. Op de dagscholen spreken de leerlingen andere talen, sommigen Frans en sommigen Engels, hierdoor is er op de Nederlandse school geen gemeenschappelijke taal. Op de Olifant worden ze ‘gedwongen’ om Nederlands met elkaar te spreken. Dit is een groot voordeel. Binnen de lessen wordt niet heel veel aandacht besteed aan cultuur, dit komt meestal aan bod op de cultuurdagen. Dit schooljaar staan er vijf gepland: Sinterklaas, filmavond, Levend Ganzenbord, Koningsdag en Sportdag. Deze cultuurdagen vinden plaats op een zaterdagochtend en zijn verplicht voor alle leerlingen. Vaak blijven ouders ook gezellig en worden contacten gelegd en (speel)afspraakjes gemaakt wat uiteraard het Nederlands spreken weer bevorderd.

Leermethodes
Uiteraard worden op de Olifant ook gewoon toetsen gemaakt. Methode-gebonden toetsen en Cito-toetsen. Er wordt gebruik gemaakt van reguliere methodes die ook in Nederland gebruikt worden. Er wordt wel gefilterd in de lesstof en geen aandacht besteed aan vaardigheden die op de dagschool geleerd worden. De nadruk ligt op de Nederlandse taal met zijn specifieke (spellings-)regels en afspraken. Huiswerk wordt trouw gemaakt. Hoewel het voor veel kinderen een extra belasting is om na de dagschool nog drie uur te komen, is dit niet te merken door het enthousiasme en de gezellige sfeer.

Betrokken ouders
Het schoolbestuur bestaat uit zeven enthousiaste ouders die ook andere ouders motiveren en ervoor zorgen dat er onderling contacten zijn. Ouders komen twee keer per jaar naar de ouderavond, naar 10-minutengesprekken en worden regelmatig gevraagd als hulpouder. Ouders voelen zich ook verantwoordelijk voor de materialen en regelmatig komt er een donatie binnen. Annemiek: ‘’De sfeer is erg positief en ouders denken op diverse manieren met ons mee om van ‘de Olifant’ een succes te maken waar hun kinderen op een prettige manier en in een veilige omgeving de Nederlandse taal kunnen bijhouden.’’

Toekomst
Het absolute hoogtepunt dit schooljaar was de eerste schoolweek. Na al het harde werken waren er dan ook daadwerkelijk, leerlingen, een leerkracht en lessen. Annemiek: ‘’We gaan er vanuit dat de school nog vele jaren Nederlandse taal en cultuur zal onderwijzen aan Nederlandse en Vlaamse kinderen in Abidjan. We maken een korte termijnplanning (per schooljaar) en een lange termijnplanning (per vier jaar) en zorgen ervoor dat er regelmatige ruimte is voor feedback, toetsing en controle. Contacten met andere Nederlandse scholen in het buitenland, Skype sessies met o.a. stichting NOB en cursussen via deze stichting zorgen ervoor dat de leerkracht/directeur up-to-date blijft omtrent de laatste ontwikkelingen in onderwijsland.’’

In welke landen is Nederlands onderwijs mogelijk?

Er zijn meer dan 200 onderwijsinstellingen in 115 landen wereldwijd aangesloten bij NOB. Benieuwd waar precies?

Gebruik de Scholenzoeker!