Tanzania - De Plevier

De Plevier is een middelgrote en stabiele school in Dar es Salaam. De school is al jarenlang gehuisvest op de campus van de Internationale school, met twee lokalen en een eigen bibliotheek. De Plevier heeft 58 leerlingen, waarvan het grootste deel uit gemengde gezinnen komt. Dewi Janssens geeft nu 3 jaar les op De Plevier, en vertelt hoe het er op de school aan toe gaat: “Iedere dag zijn wij bezig met het waarborgen van onze kwaliteit en continuïteit.”

“Het team straalt plezier uit en dit is terug te zien bij onze leerlingen”
"Onze school bestaat al sinds 1979. Hoewel we te maken hebben met redelijk wat verloop in het bestuur en team, hebben we een stevige basis. Drie jaar geleden heeft de school voor het eerst een directeur uit Nederland aangesteld. Dit zorgde voor nog meer structuur en continuïteit. Het huidige team straalt plezier en betrokkenheid uit. Dit is terug te zien in de relatie met ouders en leerlingen.  

Het merendeel van onze leerlingen, ongeveer 75%, is Nederlands. We zijn verheugd te constateren dat we steeds meer Vlaamse leerlingen erbij krijgen. Dit zien we vooral terug in de kleuterklas. Onze leerling-populatie is voornamelijk aan te duiden als ‘richting 2’. Dat wil zeggen: moedertaalsprekers met een achterstand van maximaal twee jaar op Nederlandse leeftijdsgenoten. In de kleuterklassen laten wij ook ’richting 3-kinderen’ toe. Deze kinderen hebben Nederlands niet als moedertaal, maar leren het als vreemde taal aan. De meeste leerlingen van onze school komen uit gemengde gezinnen en zijn dus meertalig.

Een schooldag op De Plevier
In mijn functie van directeur/leerkracht start ik ‘s ochtends met de werkzaamheden. De andere leerkracht en bibliothecaresse komen in de middag. Zij komen ruim van te voren zodat er tijd is om elkaar bij te praten. Onze leerlingen gaan ’s morgens naar diverse dagscholen en komen één middag per week naar De Plevier. We geven maandag tot en met vrijdag les, waarbij op twee dagen aan twee klassen wordt les gegeven. De overige dagen bestaat de groep uit combinatieklassen. Waar mogelijk proberen we de twee groepen gezamenlijk een activiteit te laten doen; zo gaan groep 3 en 5 samen tutorlezen en groep 8 komt “spontaan” op bezoek in het restaurant van groep 1/2.

Lesmaterialen
Voor ons is het van belang dat de materialen die we gebruiken aanspreken en up-to-date zijn, dit is één van de manieren waarop we eigentijds en motiverend onderwijs creëren. Hier investeren we dan ook in en werken onder andere met Taal Actief en Nieuw Nederlands. In de zomer hebben de leerkrachten de mogelijkheid om naar de NOB Bijscholing te gaan. We motiveren elkaar om in gesprek te gaan over uitdagingen waar we in de praktijk tegenaan lopen.

Onze bibliotheek is iets waar we trots op zijn, deze wordt beheerd door een geschoolde bibliothecaresse. We vinden het leesonderwijs erg belangrijk en maken hier dus ruimte voor vrij in het budget. De bibliothecaresse is drie middagen per week aanwezig: ze beheert de bieb en heeft verschillende onderwijsondersteunende taken. We willen het lezen zo aantrekkelijk mogelijk maken, daarom zorgen we ervoor dat de collectie regelmatig wordt aangevuld en vernieuwd. Ook mogen de leerlingen iedere week dvd’s en stripboeken lenen. Daarnaast hebben we voor de kleuters zogenaamde ‘verteltassen’ ontwikkeld. De kleuterleerlingen krijgen een keer per zes weken een verteltas mee naar huis. Deze staat altijd in het teken van een thema, zoals: kikker, safari, restaurant/koken of logeren. De tas is gevuld met een verrassende combinatie van speelgoed, leesboekjes, werkbladen, verkleedkleren; alles passend bij het thema. Zo verbreden de kinderen spelenderwijs hun woordenschat.

Nederlandse tradities
Binnen onze school staan we natuurlijk uitgebreid stil bij Nederlandse en Vlaamse tradities. We hebben diverse activiteiten op school; Kinderboekenweek, voorleesavond, Koningsdag, Sinterklaas en ons jaarlijks eindfeest. Daarnaast hebben we een inloopweek en extra taalweekenden waarbij de leerlingen op zaterdag naar school komen om met verschillende jaargroepen een extra les te volgen. Deze lessen hebben een andere opzet dan de wekelijkse lessen. De leerlingen maken dan bijvoorbeeld een reclamefilmpje of schrijven en spelen korte toneelstukken. Op deze manier gaan we creatief aan de slag met interessante thema’s.

Toekomst
Iedere dag zijn wij bezig met het waarborgen van zowel kwaliteit als continuïteit. Als directie, team en bestuur vinden wij dat we op de goede weg zijn en is ons voornemen de huidige structuur en basis verder uit te bouwen. Hoewel Tanzania op dit moment heeft te maken met een zekere afname van het aantal expats, hopen we de komende jaren op een stabiel aantal leerlingen waardoor het huidige beleid kan worden gecontinueerd met als doel: gezamenlijk onze school op plezierige wijze verder te ontwikkelen.”

In welke landen is Nederlands onderwijs mogelijk?

Er zijn meer dan 200 onderwijsinstellingen in 115 landen wereldwijd aangesloten bij NOB. Benieuwd waar precies?

Gebruik de Scholenzoeker!