Onderwijsinspectie

De Nederlandse Inspectie van het Onderwijs bevordert en beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Ook scholen in het buitenland die bij NOB zijn aangesloten (evenals de aangesloten organisaties voor afstandsonderwijs) staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs en worden regelmatig door hen bezocht.

Iedere school aangesloten bij NOB is verplicht om jaarlijks een schoolgids en eens in de vier jaar een schoolplan aan de onderwijsinspectie te sturen. Elke school of organisatie kan een bezoek krijgen van een inspecteur.

Kwaliteitsaspecten

De onderwijsinspecteur kijkt niet alleen naar het naleven van wettelijke voorschriften, maar ook naar de volgende kwaliteitsaspecten:

  • de leerprestaties, ook wel de ‘opbrengsten’ genoemd
  • het aanbod van de leerstof
  • de leertijd
  • het pedagogische klimaat
  • het onderwijsklimaat, met andere woorden: de sfeer
  • de kwaliteit van het onderwijs
  • de zorg voor en begeleiding van leerlingen

Doorgaans bezoekt de inspectie scholen in het buitenland eens per vier jaar, tenzij de kwaliteit van het onderwijs aanleiding is voor een zogenaamd 'aangepast toezichtarrangement'.

Inspectierapport

Van elk onderzoek naar een school of organisatie maakt de onderwijsinspectie een rapport. Dit bevat een waardering van de kwaliteit en een opsomming van de specifieke activiteiten en problemen. Dit rapport wordt via internet openbaar gemaakt, zodat ouders en andere belangstellenden het kunnen lezentoezichtkaart.owinsp.nl/schoolwijzer.

Terugkeer

Eind 2011 heeft de Onderwijsinspectie onderzocht hoe Nederlands onderwijs in het buitenland bijdraagt aan een goede terugkeer in het onderwijs in Nederland. De resultaten waren zeer positief. Lees hier een verslag van het onderzoek.

Inspectie van het Onderwijs

Correspondentieadres (onder vermelding van: Afdeling Buitenland)
Postbus 88
5000 AB Tilburg

Bezoekadres (Afdeling Buitenland)
Spoorlaan 420
5038 CG Tilburg

T: +31 (0)30 670 6060 (voor scholen en besturen)
T: +31 (0)77 465 6767 (algemeen)
E: buitenland@onderwijsinspectie.nl 
W: www.onderwijsinspectie.nl

Nieuwsbrief inspectie

Om het Nederlands onderwijs in het buitenland te informeren over ontwikkelingen rond het toezicht, brengt de inspectie twee keer per jaar een nieuwsbrief uit: in februari en in september. De nieuwste nieuwsbrieven vindt u op de website van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsbrieven.