Verhuizen naar Nederland of Vlaanderen

Het moment van verhuizen naar het moederland is net zo’n bewuste stap als het vertrek. Hoe organiseert u de terugkeer zo bewust mogelijk? NOB helpt ouders bij deze terugkeer, zodat kinderen snel de aansluiting herkennen bij hun Nederlandse en Vlaamse wortels. Met de jarenlange ervaring en het wereldwijd netwerk van NOB helpen we ouders met de voorbereiding van terugkeer. De terugkeer kan na jaren in het buitenland wonen dezelfde impact hebben als vertrek naar een nieuw, onbekend land met een andere cultuur.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat van de gemiddeld 15.000 Nederlandse kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar die Nederland jaarlijks verlaten ruim 40% binnen vijf jaar terugkeert.


Keert u binnenkort terug naar Nederland? NOB helpt u met onderstaande informatie goed voor te bereiden. Ook leest u waar NOB u en welke organisaties u kunnen ondersteunen.

Terugkeren

Terugkeren naar Nederland of Vlaanderen is net zo’n grote stap als naar het buitenland verhuizen. Hoe langer het verblijf in het buitenland heeft geduurd, hoe langer kinderen over het algemeen nodig hebben om te wennen en hun verlies te verwerken. Voor ouders is terugkeer een weerzien met Nederland, maar voor de kinderen kan het een (ongewenste) kennismaking met een onbekend land zijn. Kinderen kunnen gevoelens van boosheid, verdriet en frustratie hebben. Het vergt tijd om de nieuwe situatie te accepteren. Ook een nieuwe school vergt extra aanpassingen. Win advies in bij de school als u merkt dat uw kind het nieuwe thuis niet accepteert.

Het geeft vertrouwen dat 93% van de kinderen die Nederlands onderwijs in het buitenland hebben gevolgd vinden geen aantoonbare vertraging bij instroom hebben. De onderwijsinspectie heeft dit onderzocht.


De positieve effecten: grenzenloos groeien

Kinderen die terugkeren na een verblijf in het buitenland nemen zelfbewustzijn en communicatieve vaardigheden mee die de internationaliserende samenleving nu en in de toekomst van hen vraagt. Kinderen houden een blijvend open en positieve instelling tegenover andere culturen en weten makkelijk op nieuwe situaties en omstandigheden te reageren. Ook hebben deze kinderen vaak al op jonge leeftijd naast hun moedertaal een tweede taal geleerd waardoor ze grenzenloos kunnen groeien. Dat nemen ze mee waar ze vandaag of morgen naar toe gaan.

Het Nederlandse onderwijssysteem
Gaat u met uw gezin (terug)verhuizen naar Nederland? Dan stromen uw kinderen in binnen het Nederlandse onderwijssysteem. Lees hier wat u moet weten. 

Studeren in Nederland
Veel (ex-)leerlingen uit het Nederlands onderwijs wereldwijd gaan in Nederland studeren. Verschillende zaken moeten echter voor vertrek al geregeld zijn. Lees hier wat u moet regelen. 

Het Vlaamse onderwijssysteem
Gaat u met uw gezin (terug)verhuizen naar Vlaanderen? Dan stromen uw kinderen in binnen het Vlaamse onderwijssysteem. Lees hier wat u moet weten. 

Studeren in Vlaanderen
Veel (ex-)leerlingen uit het Nederlands onderwijs wereldwijd gaan in Vlaanderen studeren. Verschillende zaken moeten echter voor vertrek al geregeld zijn. Lees hier wat u moet regelen


(Weer) naar school in Nederland of Vlaanderen

Hoe bereidt u als ouder bij terugkeer uw kind het beste voor op onderwijs in Nederland of Vlaanderen? NOB heeft een handig hulpmiddel ontwikkeld: Praatkaarten, waarmee u met uw kinderen dit proces zo bewust mogelijk kan doorlopen.

Lees meer