(Weer) naar school in Nederland of Vlaanderen

Voorbereiding op school
Hoe bereidt u als ouder bij terugkeer uw kind het beste voor op onderwijs in Nederland of Vlaanderen (of van het ene land naar het andere)? Hoe zorgt u voor een goede overdracht van de buitenlandse school naar Nederlandse basis- of middelbare school? NOB heeft 'Praatkaarten' ontwikkeld waarmee u met uw kinderen dit proces zo bewust mogelijk kan doorlopen.

Voorbereiden op de oude en nieuwe school
Speciaal voor kinderen die in het buitenland Nederlands onderwijs hebben gevolgd en terugkeren naar Nederland of Vlaanderen ontwikkelde NOB-Praatkaarten voor in de klas. Door met behulp van de kaarten in gesprek te gaan worden de kinderen voorbereid op hun verhuizing (terug) naar Nederland of Vlaanderen. Tegelijkertijd bereiden de kaarten nieuwe klasgenootjes voor op hun komst. Zodat de overgang zo soepel mogelijk verloopt en een leerzame en leuke ervaring voor iedereen wordt.


Bij NOB aangesloten Nederlandse scholen in het buitenland kunnen de Praatkaarten aanvragen via NOB. U kunt ook zelf de kaarten gratis downloaden.  

Overdrachtsdossier en instromen nieuwe school
Vraag naar een overdrachtsdossier van de (NTC-)school of organisatie voor afstandsonderwijs. Hierin zit een onderwijskundig rapport. In dit onderwijskundig rapport staan de schoolvorderingen en de persoonlijke ontwikkeling beschreven van uw kind. Geef de nieuwe school ook de NOB-publicatie "Een Nederlands kind uit het buitenland. Handreiking voor de nieuwe school in Nederland" en de Praatkaarten.

In overleg met de oude en nieuwe school wordt bepaald in welke groep of klas uw kind het beste kan instromen. Het overdrachtsdossier geeft daarvoor de nodige informatie. Persoonlijk contact tussen de oude en de nieuwe leerkracht is altijd aan te bevelen. Is er onduidelijkheid over het instroomniveau? Dan kan een individueel onderzoek duidelijkheid geven. Het initiatief hiervoor ligt ook vaak bij de nieuwe school. Hieruit volgt een advies op grond van het vastgestelde niveau van de leerling.

Wilt u zelf uw kind laten testen? U kunt voor individueel onderzoek en advies onder andere bij deze organisaties terecht: