Dit doet NOB

Alle activiteiten van NOB dienen hetzelfde doel: het duurzaam waarborgen van de kwaliteit en de beschikbaarheid van het Nederlands onderwijs wereldwijd. Dit doen wij door alle kennis, ervaring en partijen te verbinden. Met belangenbehartiging en voorlichting voor het geheel, en ondersteuning en ontwikkeling op organisatorisch, inhoudelijk en persoonlijk niveau. Als autoriteit op het gebied van de meerwaarde van de eigen taal en cultuur in een internationale context, is NOB een bron van inspiratie en informatie voor de internationalisering van het onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Voor aangesloten Nederlandse scholen in het buitenland

Nederlandse scholen in het buitenland kunnen, wanneer zij zijn aangesloten bij NOB, gebruik maken van een breed scala aan ondersteunings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan centraal aangeschafte producten / licenties zoals Nieuwsbegrip, door NOB ontwikkelde materialen zoals de NTC-Leerlijn, de professionalisering van NOB (via onder andere webinars, kennisclips en de jaarlijkse bijscholing), uitwisseling met collega's wereldwijd via het netwerk en ondersteuning door onderwijskundig en bestuurlijk adviseurs in de unieke situatie van het Nederlands onderwijs in het buitenland.

De scholen in het NOB-netwerk vormen een zeer divers geheel. Van grotere zeer ervaren en professionele scholen tot net opgerichte initiatieven. Dat stelt zijn eisen aan de ondersteuning die NOB vanuit Voorburg biedt. We streven naar de hoogste betrokkenheid en maatwerk.

Voor Europese scholen

NOB is sinds 1994 in mandaat van de Minister van OCW werkgever van de op dit moment 71 door Nederland gedetacheerde personeelsleden aan de 8 Europese Scholen met een Nederlandstalige sectie. Als werkgever op afstand draagt NOB zorg voor ontwikkeling en professionalisering van krachten gedurende de gehele detachering, en voor de terugkeer op de Nederlandse arbeidsmarkt na de detachering. Omdat gedetacheerde leerkrachten vaak buiten Nederland werkzaam zijn, vult NOB in samenwerking met de directeur van de Europese school in kwestie en de aangewezen onderwijsinspecteurs het werkgeverschap in. Een unieke situatie, voor een uniek type onderwijs. Lees meer over deze scholen, die vanuit de Europese Unie opgericht zijn.