Cursus: Actief meer woorden leren

Woorden zijn belangrijk in onze taal. Zonder een gedegen woordenschat is taalontwikkeling maar voor een deel mogelijk. Het herkennen van woorden (technisch lezen, vloeiend lezen, leesbegrip, luisteren) en het actief gebruiken van taal (spreken, schrijven, spellen) wordt veel moeilijker of zelfs onhaalbaar op het moment dat de woordbetekenissen niet bekend zijn. Een tekst lezen waarin minder dan negentig procent van de woorden bekend is, wordt al gauw een onmogelijkheid.

Daarmee is een goed ontwikkelde woordenschat een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle schoolloopbaan (o.a. Biemiller, 2003; Hirsch, 2006). Hoe je dat doet, welke woorden belangrijk zijn om aan te leren en hoe je dat actief kunt oefenen komt aan de orde tijdens deze tweedaagse cursus.

Vanwege een heel goede beoordeling van deze cursus in 2018 bieden we hem in 2019 opnieuw aan. Deelnemers zeggen over deze cursus:

Het was een hele goede cursus: informatief, vlot, genoeg afwisseling tussen actieve en passieve activiteiten en wat aan bod kwam sluit naadloos aan op mijn praktijksituatie.

Blijf zo doorgaan. Heel motiverend en inspirerend voor mij als leerkracht.

Aan het einde van deze cursus:

  • Weet je hoe je leerlingen meer woorden kunt leren, door modellen en structuren in te zetten;
  • Begrijp je welke woorden je kunt aanleren, en kan je woorden op moeilijkheid- en functionaliteit selecteren;
  • Heb je zelf ervaren hoe je woorden leren kunt oefenen;
  • Kan je de opgedane ideeën in je eigen praktijk inzetten, bij elke lesfase en in elke context.

De docent 

Scholen, directies en leraren helpen verder te komen in de door hun gewenste ontwikkeling ervaar ik als de essentie van mijn werk als trainer en coach en adviseur bij Bazalt. Wanneer dat lukt geniet ik. 

Marije Heijdenrijk verzorgt trainingen en geeft directe coaching in de klas. Haar werkzaamheden zijn inhoudelijk vooral gericht op Kagan Coöperatief Leren, taal-leesonderwijs (waaronder NT2), Hattie trainer en gedrag. Naast trainer en coach is zij ook adviseur. Als adviseur helpt Heijdenrijk scholen bij hun onderwijskundige vraagstukken. Andere werkzaamheden, waar ze veel inspiratie uit haalt en veel van leert, zijn naast het les geven aan de Bazaltacademie, het ontwerpen en ontwikkelen van lesmateriaal, studieboeken en instructiemateriaal voor de educatieve uitgeverij Bazalt.


Omschrijving van de doelgroep 

NTC leerkrachten groep 1-8, leerkrachten van dagscholen groep 1-8.

De inhoud

De cursusinhoud is mede gebaseerd op de achtergronden uit Teaching & Learning Vocabulary by I. S. P. Nation Daryl NationVocabulary, semantics and language education by E. Hatch and C. Brown, Vocabulary and language teaching by R. Carter and M. Mc Carthy.  Deze boeken worden gebruikt om meer te weten te komen over de achtergrond van het woordenschatonderwijs: waarom is het zo belangrijk, en hoe kun je het beste woorden aanleren?

Tijdens de tweedaagse word ook gebruikgemaakt van de boeken ‘Met woorden in de weer’ (M. Verhallen) en ‘Zien is snappen’  (Josée Coenen en Marije Heijdenrijk).  Vanuit deze literatuur  ervaar je een eenvoudig didactisch model voor woordenschat. Daarnaast oefenen we met het verschil tussen inhoudswoorden en functiewoorden. 

Het boek ‘Kagan coöperatief leren’ dat mede door Marije Heijdenrijk is bewerkt, komt vervolgens aan bod. Daarbinnen leren we onder andere: 

  • werkvormen om mondeling en schriftelijk taalgebruik te gebruiken binnen woordenschatonderwijs
  • werkvormen om de woordenschat te consolideren
  • werkvormen om te spelen met woorden  

De voorbereiding en de praktijk

Ter voorbereiding op de cursus krijg je via NOB een opdracht toegestuurd die je voor aanvang van de Bijscholing aan Marije mailt. Tijdens de cursus zal Marije in overleg met de deelnemers een opdracht formuleren voor implementatie in de praktijk.  

Wil je meer informatie of twijfel je of deze cursus iets voor jou is? Neem dan gerust contact op met Wytze Niezen  via wytze.niezen@stichtingnob.nl. Wil je deze cursus volgen tijdens de NOB Bijscholing? Vul dan het inschrijfformulier in en meld je aan!