Cursus: Close Reading; werken aan dieper tekstbegrip

“Hoera, begrijpend lezen!” Hoe vaak hoor je dat in je klas? Veel leerlingen vinden begrijpend lezen niet leuk, terwijl begrijpend lezen de belangrijkste vaardigheid voor de 21e eeuw wordt genoemd.  Leerkrachten vinden het lastig om een effectieve- en toch ook boeiende les te geven.  Close reading stelt de tekst centraal en maakt van leerlingen actieve lezers. Hiermee pak je begrijpend luisteren en lezen anders aan door gebruik te maken van - voor kinderen - interessante, en toch ook complexe (prenten)boeken en teksten. Nu hoor je wél: “Hoera begrijpend lezen!”  

Close Reading is een aanpak en geen nieuwe leesmethode. Het is een aanpak die je toe kunt passen bij je begrijpend luister- en leeslessen en bij alle teksten die je tegenkomt. Close reading is een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat. De leerlingen gaan op een actieve manier aan de slag gaan met de tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn belangrijke vaardigheden die hierbij centraal staan. 

Tijdens deze cursus ervaar je zelf hoe het is om op deze manier met begrijpend luisteren en lezen bezig te zijn. Je krijgt veel voorbeelden te zien en gaat ook zelf aan de slag met teksten en boeken om lessen voor te bereiden.

Aan het einde van deze cursus:

 • kun je een goede tekst selecteren en analyseren om met je leerlingen te werken aan diep tekstbegrip;
 • kun je de tekst centraal zetten i.p.v. de strategieën;
 • kun je tekstgerichte vragen stellen bij een tekst: d.w.z: je kunt vragen stellen waarbij de leerlingen de tekst nodig hebben om antwoord te kunnen geven op de vraag;
 • kun je een tekst meerdere keren lezen met je leerlingen met elke keer een ander doel en steeds dieper op de inhoud ingaan;
 • kun je een begrijpend lees- of luisterles voorbereiden en geven met de elementen van Close Reading;
 • kun je leerlingen aantekeningen laten maken bij een tekst;
 • kun je werkvormen inzetten waardoor de leerlingen praten en denken over de tekst. 

De docent

Tony van Dalen is onderwijsadviseur, directeur bij Expertis, auteur en leerkracht basisonderwijs. Zij werkte jarenlang in het basisonderwijs als leerkracht en schoolleider. Het is haar passie leerkrachten te helpen hun onderwijs te verbeteren. Ze maakt daarbij gebruik van evidence based aanpakken. Zij begeleidt scholen bij de implementatie van Close reading en is medeauteur van het boek Close reading; werken aan dieper tekstbegrip.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Leerkrachten van groep 1 tot en met 8. 

De inhoud 

Tijdens deze cursus ervaar je zelf hoe het is om op deze manier met begrijpend luisteren en lezen bezig te zijn. Je krijgt veel voorbeelden te zien en gaat ook zelf aan de slag met teksten en boeken om lessen voor te bereiden. Aan bod komen de volgende onderdelen:

 • introductie Close Reading: wat is het?
 • huidige inzichten begrijpend luister- leesonderwijs;
 • welke tekstsoorten zijn er?
 • tekstselectie en tekstanalyse en tekststructuur;
 • betekenis en bedoeling van de schrijver: Wat betekent de tekst en hoe moeilijk is dit voor mijn leerlingen en wat wil de schrijver ons leren?
 • bedoeling van de schrijver: Wat wil de schrijver ons leren?
 • tekstgerichte vragen;
 • welke werkvormen zijn geschikt om leerlingen te laten denken en praten over de tekst;
 • een doorgaande lijn: mogelijke activiteiten voor groep 1/2 3/4, 5/6 en 7/8.

De voorbereiding en de praktijk

Ter voorbereiding op de cursus krijg je via NOB een opdracht toegezonden die je voor aanvang van de cursus terug mailt.

Het is fijn wanneer je naar de cursus een prentenboek of een of meerdere teksten meeneemt die je zelf kunt gebruiken om lessen voor te bereiden. Dit mogen boeken of teksten met een diepere laag zijn. De teksten moeten niet te makkelijk zijn en je mag verhalende maar ook informatieve teksten of gedichten meenemen. Als cursist krijg je het boek Close reading; werken aan dieper tekstbegrip gratis aangeboden door NOB.

Wil je meer informatie of twijfel je of deze cursus iets voor jou is? Neem dan gerust contact op met Barbara van Dorp via barbara.vandorp@stichtingnob.nl. Wil je deze cursus volgen tijdens de NOB Bijscholing? Vul dan het inschrijfformulier in en meld je aan!