Cursus: Expliciete Directe Instructie (EDI) - tips en technieken voor een goede les


Van de Expliciete Directe Instructie (EDI) werden al meer dan 25.000 exemplaren verkocht. In deze cursus maak je kennis met de belangrijkste technieken uit het boek. Alle technieken zijn direct toepasbaar zijn in je eigen dagelijkse lespraktijk. EDI brengt al je leerlingen stap voor stap naar beheersing van de leerdoelen en laat hen zo succes ervaren: "Ik kan het!" 

Bij EDI geeft de leerkracht kwalitatief hoogwaardige instructie en controleert door het stellen van veel vragen voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven. Alle leerlingen worden actief betrokken, en dat zie je terug in de motivatie en leeropbrengsten van je leerlingen. 

Aan het einde van deze cursus:

  • kun je het model van directe instructie hanteren in je lessen; 
  • kun je leerlingen actiever betrekken bij je les;
  • kun je begrip controleren bij je leerlingen en op basis daarvan beslissingen nemen voor het vervolg van je les;
  • kun je een lesdoel formuleren met een concept en een vaardigheid;
  • kun je een kraakheldere instructie ontwerpen bij het lesdoel;
  • kun je verantwoordelijkheid geleidelijk overdragen aan leerlingen zelf. 

De docent

Marcel Schmeier is onderwijsadviseur, auteur en bevoegd leerkracht basisonderwijs. Marcel heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het speciaal en regulier basisonderwijs. Hij weet als geen ander theorie op een inspirerende wijze te vertalen naar de dagelijkse praktijk in de klas: “Werken aan onderwijskwaliteit doe je door het primaire proces te verbeteren: het lesgeven, en dan met name de instructie.”  

Marcel is bekend van de boeken Expliciete Directe Instructie: tips en technieken voor een goede les en Effectief rekenonderwijs op de basisschool.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus is gericht op leraren in het primair of voortgezet onderwijs van NTC-scholen en leraren van dagscholen (groep 4 tot eind voortgezet onderwijs).  

De inhoud

Veel leraren gingen je voor en volgden deze cursus tijdens de NOB Bijscholing in 2016 of 2017. Ook NTC-leraren in de Verenigde Staten namen eerder deel aan de cursus in Washington en New York. Marcel Schmeier is een bekende binnen het NTC-onderwijs en zorgt ervoor dat de cursusinhoud goed aansluit op de specifieke situatie van Nederlandse leerkrachten in het buitenland (met én zonder lesbevoegdheid).

Er wordt tijdens de cursus gewerkt met de theorie uit het boek ‘Expliciete Directe Instructie’. Dit boek krijg je tijdens deze cursus gratis aangeboden door NOB.

Maandag deel 1: Introductie: tips en technieken voor een goede les 
Maandag deel 2: Leerlijnen (NTC-Leerlijn) en lesdoelen  
Dinsdag deel 1: Ontwerpen van instructie 
Dinsdag deel 2: Begeleide inoefening 

De voorbereiding en de praktijk

Ter voorbereiding op de cursus krijg je via NOB een opdracht toegestuurd die je voor aanvang van de Bijscholing aan Marcel mailt. 

Wil je meer informatie of twijfel je of deze cursus iets voor jou is? Neem dan gerust contact op met Jochem Kuiper via jochem.kuiper@stichtingnob.nl. Wil je deze cursus volgen tijdens de NOB Bijscholing? Vul dan het inschrijfformulier in en meld je aan!