Cursus: Formatief evalueren - meer zicht op het leerproces van je leerlingen


Veel leraren dromen van een klas vol actieve en gemotiveerde leerlingen. Leerlingen die weten waarvoor ze leren én eigenaarschap hebben over hun eigen leerproces. Hoe kun je als leraar in de echte wereld dit leerproces stimuleren en leerlingen hier actief bij betrekken? En hoe krijgen jij en je leerlingen meer zicht op het leren en de voortgang zonder iedere week een overhoring te geven?

In deze cursus leer je over formatief evalueren, waarbij de cyclus van Gulikers & Baartman (2017) en het model van Dylan William (2013) de basis vormen. Naast de theorie besteden we uitgebreid aandacht aan de praktijk: hoe kun je formatief evalueren inzetten in jouw NTC-lespraktijk? 

Aan het einde van deze cursus:

 • weet je wat we onder formatief evalueren verstaan en wat niet; 
 • weet je hoe je leerlingen kunt betrekken bij de leerdoelen van je les; 
 • weet je hoe je  informatie verzamelt bij leerlingen, waardoor je je les beter kunt afstemmen op de behoeftes van leerlingen; 
 • weet je op welke manieren je effectief feedback kunt geven; 
 • heb je inzicht in de opbouw en werking van de NTC-leerlijn in het proces van formatief evalueren; 
 • kun je reflecteren op het proces van formatief evalueren in je eigen lessen. 

De docenten

           

Bart van der Leeuw en Inge Jansen zijn leerplanontwikkelaars voor het vakgebied Nederlands bij SLO (Stichting Leerplanontwikkeling), waar zij zich onder andere bezighouden met leerlijnen, leerdoelenkaarten en formatief evalueren. Bart was voor zijn tijd bij SLO lang werkzaam als docent Nederlands op de pabo in Den Bosch. Inge was onder meer vakdocent Nederlands en coördinator in het NTC- en dagonderwijs op internationale scholen in Dubai en Singapore. 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten primair onderwijs in de midden- en bovenbouw en docenten voortgezet onderwijs.

De inhoud

Tijdens deze cursus staan we stil bij de volgende onderwerpen: 

 • De theorie rondom formatief evalueren: wat kunnen we leren uit de theorie en wat betekent het proces van formatieve evaluatie voor de NTC-lessituatie? 
 • De vijf fasen van formatief evalueren: het verhelderen van leerdoelen en succescriteria, leerlingreacties ontlokken en verzamelen, reacties analyseren en interpreteren, communiceren met leerlingen over resultaten en vervolgacties ondernemen: het onderwijs en leren aanpassen;  
 • Het verkennen van verschillende werkvormen voor het verhelderen van leerdoelen en succescriteria. 
 • Het verkennen van verschillende werkvormen die helpen bij het ontlokken en verzamelen van leerlingreacties; 
 • Het verkennen van feedbackmogelijkheden die zinvol zijn voor het leerproces; 
 • Het ontwerpen van lessen waarin de cyclus van formatief evalueren terugkomt. 

De voorbereiding en de praktijk 

Ter voorbereiding op de cursus krijg je via NOB een opdracht toegestuurd die je voor aanvang van de Bijscholing aan Bart en Inge mailt. 

Wil je meer informatie of twijfel je of deze cursus iets voor jou is? Neem dan gerust contact op met Jochem Kuiper via jochem.kuiper@stichtingnob.nl. Wil je deze cursus volgen tijdens de NOB Bijscholing? Vul dan het inschrijfformulier in en meld je aan!