Peuter-kleutercursus: Spelend taal leren als basis 

Jong geleerd is oud gedaan: peuters en kleuters ontwikkelen zich razendsnel en uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen juist veel (taal) leren van spel en interactie met elkaar. Als leerkracht creëer jij die spel-, taal- en interactiemomenten. In deze cursus leer je hoe je nog meer uit kinderen en jezelf kunt halen met een rijk en betekenisvol (taal)aanbod, door te kijken naar kinderen én te kijken naar jezelf.  

Hoe laat je activiteiten en spelimpulsen aansluiten bij de (taal)ontwikkelingsdoelen voor jonge kinderen? En hoe maak je daarbij gebruik van de interesses en behoeften van kinderen? Welke werkvormen, onderdelen uit methodes en (digitale) materialen zijn geschikt voor jonge kinderen binnen het NTC-onderwijs? Hoe creëer je betekenisvolle spel- en taalmomenten met de vaak beperkte materialen die je in het NTC-onderwijs voorhanden hebt? Dit zijn prachtige uitdagingen waarbij ook je eigen interactie- en observatievaardigheden centraal staan. Die komen in deze training dan ook zeker aan bod. Je leert kritisch te kijken naar de taalvaardigheden en leerbehoeftes van de leerlingen én je eigen interactievaardigheden.

Naast bovenstaande onderwerpen is er is volop ruimte voor uitwisseling en het kennismaken met bruikbare materialen voor peuter- en kleuteronderwijs (NTC-onderwijs). De docent is zelf een ervaren trainer en kleuterleerkracht die vanuit de peuter- en kleuterpraktijk voorbeelden en ervaringen met jullie kan delen.  

Vanwege groot succes in de editie van 2018 wordt deze cursus opnieuw aangeboden. Deelnemers zeggen over deze cursus: 

De cursus én Mike waren geweldig. Geen moment dat ik er niet bij was, dus volle aandacht voor Mike. Omdat hij veel afwisseling had en creatieve ideeën gaf.

Vond het boven m'n verwachtingen goed. Veel uitgewisseld en bruikbaars voor de praktijk! Inspirerend en zou het zo nog eens volgen.

Aan het eind van deze cursus:

 • weet je welke materialen en spelinterventies je kunt inzetten om de (taal)ontwikkeling van kinderen te stimuleren; 
 • weet je welke middelen je kunt inzetten om jonge kinderen te observeren en hoe je deze middelen kunt inzetten om tot een beredeneerd en gedifferentieerd (taal)aanbod te komen; 
 • kun je de zone van naaste ontwikkeling bij kinderen herkennen om (nog) beter aan te sluiten bij de (leer)behoeften van je kinderen; 
 • kun je gebruik maken van verschillende reflectiemethoden om jouw leerkrachtvaardigheden te versterken; 
 • kun je door de inspirerende voorbeelden in de training zelf activiteiten en materialen ontwerpen die niet veel voorbereidingstijd kosten; 
 • heb je een rugzak vol praktische informatie en tips om jouw onderwijs (nog meer) vanuit spel en doelen vorm te geven; 
 • heb je een voorwerp gemaakt om het spel en de taal van je kinderen te stimuleren; 
 • heb je zin om het geleerde zo snel mogelijk toe te passen in je eigen praktijk. 

 De docent

Mike Nijskens is een ervaren trainer en leerkracht. Op dit moment werkt hij als leerkracht op een Nederlandse school in Singapore, waar hij ook een trainingstraject verzorgt voor de peuter- en kleuterleerkrachten. In Nederland heeft hij veel ervaring opgedaan in het (NT2) onderwijs en heeft hij als trainer tientallen peuterspeelzalen en scholen begeleid. Mike is beeldcoach (video interactie begeleider) en naast het trainen en coachen van leerkrachten ontwikkelt Mike materialen voor het onderwijs en de kinderopvang. Zo heeft Mike als ontwikkelaar meegewerkt aan een VVE programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar en heeft hij een methode voor peuters ontwikkeld waarin taal en beweging centraal staan. Wil je meer weten over Mike? Bekijk dan zijn website en Facebook-pagina.  

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Peuter- en kleuterleerkrachten die werkzaam zijn in het NTC-onderwijs.  

De inhoud:

 • leren met hoofd, handen en hart: theorie (hoofd) en praktijk (handen) wisselen elkaar af en vullen elkaar aan, waarbij tijdens de cursus wordt aangesloten bij wat betekenisvol (hart) is voor de deelnemers; 
 • er is veel ruimte voor eigen inbreng en uitwisseling;
 • aan bod komen onder andere: (NTC) ontwikkelingslijnen van het jonge kind, basiskenmerken van goede interactie, de breintheorie over het leren van het jonge kind, spelend stimuleren, omgaan met meertaligheid, het ontwerpen van betekenisvolle activiteiten en het gebruik maken van (verrassende) materialen en activiteiten; 
 • er worden veel (goodpractice) filmfragmenten ingezet tijdens de cursus; 
 • tijdens de cursus komen veel coöperatieve werkvormen en werkvormen aan bod die direct zijn toe te passen in de praktijk; 
 • je maakt zelf materiaal om het spel en de taal van je kinderen te stimuleren; 
 • je krijgt veel ideeën voor materialen en mogelijke taalroutines aangereikt. 

De voorbereiding en de praktijk

Mike stuurt je een korte enquête om de beginsituatie en behoeften te inventariseren. Zo kan hij de cursus goed afstemmen op de groep. Bovenstaande inhoud kan dus worden aangepast en aangevuld door ideeën van de deelnemers. Verder ontvang je voor de cursus een voorbereidende opdracht en tijdens de cursus zal Mike in overleg met deelnemers een praktijkopdracht formuleren gebaseerd op de opgedane kennis en vaardigheden. Je kunt desgewenst feedback van Mike krijgen op je praktijkopdracht.  

Wil je meer informatie of twijfel je of deze cursus iets voor jou is? Neem dan gerust contact op met Wytze Niezen via wytze.niezen@stichtingnob.nl. Wil je deze cursus volgen tijdens de NOB Bijscholing? Vul dan het inschrijfformulier in en meld je aan!