VO-cursus: zo motiveer je pubers om hun Nederlands te ontwikkelen in een internationale context

Nederlandstalige pubers in het buitenland, die onderwijs volgen in een internationale setting, zien vaak de meerwaarde van het volgen van lessen Nederlands niet in. Ze geven er de brui aan of zitten met de grootst mogelijke tegenzin in de les. Hoe hard scholen, docenten en ouders ook roepen dat het onderhouden van de moedertaal erg belangrijk is, ze slagen er moeilijk in om pubers voor hun moedertaal te motiveren. Waarom is het zo moeilijk deze leerlingen te motiveren? Wat ligt er ten grondslag aan hun desinteresse? Hebben ze een punt met hun oordeel over het belang van het Nederlands?

Josephine Franken en Sjolanda Huls zijn beiden al jaren werkzaam als VO-docent Nederlands in het internationale circuit. Ze hebben ervaring opgedaan op verschillende soorten internationale scholen, voornamelijk gebaseerd op IB-onderwijs. Ook werken ze beiden met veel plezier als docent bij IBID, waar 14- tot 19-jarige IB-leerlingen op afstand Nederlandse les volgen.

Aan het einde van deze cursus:

 • begrijp je de taal- en motivatieproblemen van pubers in een internationale setting;
 • heb je inzicht in hoe jij in het vak Nederlands staat;
 • heb je inzicht in de visie op taalonderwijs van internationale scholen;
 • weet je op welke manier je internationaal georiënteerde pubers voor Nederlands kunt enthousiasmeren;
 • weet je hoe je de leerstof die geboden wordt op de internationale school kunt verbinden met de leerdoelen voor het ontwikkelen van de taalvaardigheid Nederlands;
 • weet je hoe je de NTC-leerlijn (VO) van het NOB aan kunt laten sluiten bij de uitgangspunten van internationaal onderwijs.

De docenten

Josephine  Franken studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ze studeerde af als mediëviste, met eerstegraads lesbevoegdheid, en gaf les op enkele Nederlandse scholen. In 1997 maakte ze de stap naar IB-onderwijs, in 1998 begon de samenwerking met Stichting NOB in de vorm van advies en begeleiding betreffende IB-onderwijs, en in 2000 heeft ze IBID Education opgericht.   

Naast werken als directeur en docent bij IBID en lesgeven in IB Dutch op de Amsterdam International Community School, deed Josephine een intensieve ‘upskilling course’. Ze is nu een van de weinige mensen die als gecertificeerde ‘workshop leader for Language A: Literature’ workshops geeft over het nieuwe curriculum dat in augustus 2019 op alle IB-scholen wereldwijd ingevoerd zal worden. 

Sjolanda  Huls studeerde Nederlands (tweedegraads lesbevoegdheid) en Geschiedenis aan de Lerarenopleiding in Zwolle. Daarna studeerde ze International Relations aan de American University in Washington D.C. en doceerde Nederlands aan de University of Maryland. In Rotterdam werkte ze als docent en programma-ontwikkelaar Nederlands als Tweede Taal en deed ze ruime ervaring op in het begeleiden van anderstalige en meertalige studenten. Sinds 1999 geeft Sjolanda Nederlandse les aan leerlingen van internationale scholen in Zwitserland en van IBID Education. Naast het ontwerpen van MYP- en Dutch SSST-programma’s houdt ze zich intensief bezig met wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van taalontwikkeling en -didactiek, cognitieve neurowetenschap, taalbeleid, online-learning, hoogbegaafdheid en het puberbrein. 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Docenten die Nederlands geven aan VO-leerlingen in een internationale context. Deze leerlingen volgen hun andere vakken bijvoorbeeld op een internationale, Amerikaanse, Britse of lokale school in het buitenland.  

De inhoud

Je brengt een casus uit je lespraktijk mee. Tijdens de interactieve workshop krijg je inzicht hoe je casus op te lossen en ga je zelf met de aangereikte middelen aan de slag. Uiteraard krijg je hierbij advies op maat. Aan het eind van de workshop heb je dus een concreet plan van aanpak voor je eigen lessen. De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze cursus:

 • best practices;
 • situatie van de internationaal opgroeiende puber;
 • (moeder)taalontwikkelingsproces pubers in anderstalige dagelijkse situatie;
 • visie op internationaal taalonderwijs;
 • international mindedness;
 • concept based learning.

De voorbereiding  en de praktijk  

Ter voorbereiding op de cursus krijg je via NOB een format voor een casusbeschrijving toegezonden die je vóór aanvang van de Bijscholing aan de cursusleiders mailt. Je beschrijft hierin een situatie uit je eigen lespraktijk waarin je tegen de motivatie van pubers en/of hun leerresultaten aanloopt. Je eigen casus vormt niet alleen de beginsituatie van de cursus maar is tevens de basis van de inhoud van de cursus; je leert je eigen casus uit te werken tot een bruikbaar lesplan.  

Wil je meer informatie of twijfel je of deze cursus iets voor jou is? Neem dan gerust contact op met Jochem Kuiper via jochem.kuiper@stichtingnob.nlWil je deze cursus volgen tijdens de NOB Bijscholing? Vul dan het inschrijfformulier in en meld je aan!