Hoe Hans Brinker wereldburger werd

door Karen Peters - directeur-bestuurder NOB

Het zijn wereldwijd roerige tijden: Donald Trump onverwacht in het Witte Huis, spannende verkiezingen in Europa, en ook in Nederland.

Hier is de verkiezingsstrijd al flink losgebarsten. Op straat, tv en Twitter vliegen politici elkaar in de haren. Ze hebben een hoop te winnen of te verliezen: driekwart van de kiezers heeft nog geen keuze gemaakt. En er staat veel op het spel, ook voor u in het buitenland. Tijdens debatten is de Nederlandse identiteit hoofdthema: wie zijn wij eigenlijk? Hans Brinker met een vinger in de dijk? De koopman? Of de dominee?

Of de verkiezingen een eenduidig antwoord gaan geven, weet ik niet. Het politieke landschap is sterk versplinterd. Volgens de peilingwijzer haalt een groot aantal partijen ongeveer 20 zetels: VVD, PVV, CDA, D66 en GroenLinks. Wat ik wel weet, is dat het lastig zal worden om een regering te formeren. Niet alleen over de Nederlandse identiteit denken de partijen heel anders; hetzelfde geldt voor de zorg, het onderwijs en duurzaamheid. En niet alle partijen willen met elkaar regeren. Formeren is lastig anno 2017.

Op naar een nieuw kabinet
In de kakofonie van geluiden zien we ook de uitdagingen van de globalisering ten tonele komen. En dat maakt in ieder geval één punt duidelijk: Nederland heeft wereldburgers met stevige roots  nodig. Zo kunnen we vol vertrouwen de toekomst aan. Die toekomst vraagt een andere manier van denken en van doen. Ook in het onderwijs: verdergaande internationalisering is een kans voor ons land en (dat is uit mijn mond geen verrassing) het Nederlands onderwijs in het buitenland moet blijven. NOB draagt zelf ook bij aan deze ambitie, niet alleen door de ondersteuning van de scholen, maar ook door belangenbehartiging. De afgelopen tijd hebben we in gesprekken met politici en door input te leveren aan verkiezingsprogramma’s gericht de stem van de scholen laten horen. Onze punten zijn verwoord in debatten en een enkel partijprogramma. Zo leggen we de kiem voor een positieve visie op het wereldwijde Nederlands onderwijs in de internationale context voor de komende kabinetsperiode.

Wat gaan we doen?
Met deze acties gaan we door. NOB blijft investeren in duurzame relaties met de Kamerleden die ons al kennen. Daarnaast gaan we in gesprek met de nieuwe Kamerleden. Kamercommissies die een bezoek brengen aan het buitenland, nodigen we uit op de plaatselijke Nederlandse school. Ons doel: hen enthousiasmeren voor onze ambities.

En als dan eindelijk het nieuwe kabinet op het bordes staat, zorgen wij uiteraard voor een goede introductie van het menselijk en cultureel kapitaal in het buitenland aan de nieuwe Minister van Onderwijs. In de hoop dat onze leerlingen dankzij zijn of haar steun grenzenloos kunnen blijven groeien, waar zij vandaag ook zijn en morgen naartoe gaan.

B