Aankondiging vertrek directeur-bestuurder NOB

15 mei 2018

Directeur-bestuurder Karen Peters legt haar functie bij NOB per 1 september 2018 neer, na een dienstverband van ruim vierenhalf jaar. Zij gaat aan de slag als voorzitter van het College van Bestuur van Eem-Vallei Educatief, een stichting voor primair openbaar onderwijs.

Karen Peters is dankbaar en trots dat zij in 2014 de kans kreeg om bij NOB aan de slag te gaan als directeur-bestuurder, midden in een onzekere tijd voor het wereldwijde onderwijsnetwerk en NOB. ā€œIk wil iedereen, mijn collega's in Voorburg, de relaties in Nederland, Vlaanderen en erbuiten, maar vooral ook de dragers van het wereldwijde netwerk, enorm bedanken voor alles wat zij gedaan hebben en nog gaan doen voor de bijna 14.000 kinderen die Nederlandse taal- en cultuurlessen krijgen. Ik wens hen alle goeds toe, waar ze vandaag ook zijn of morgen naar toe gaan!ā€

De Raad van Toezicht van NOB is gestart met de voorbereidingen voor het vinden van een opvolger voor Karen Peters.