Conclusies wereldwijd onderzoek Nederlandse taal onderstrepen belang moedertaalonderwijs

20 november 2019

Afgelopen week verscheen het eerste wereldwijde onderzoek naar Nederlandse taal, cultuur en identiteit onder geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen, dat in opdracht van de Taalunie uitgevoerd is door het Meertens Instituut. De conclusies van het rapport onderstrepen het belang van moedertaal(onderwijs) en de belangrijke rol die de Nederlandse taal speelt bij het vormen van de eigen identiteit.

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) is al bijna veertig jaar doordrongen van de grote meerwaarde die de Nederlandse taal en cultuur hebben voor Nederlanders en Vlamingen die zich (tijdelijk) buiten de Nederlandse en Belgische landsgrenzen vestigen. De bijna 200 bij NOB aangesloten onderwijsinstellingen verzorgen jaarlijks aan bijna 14.000 leerlingen Nederlands moedertaalonderwijs in meer dan 120 landen.

Voorlichting Nederlandse taalontwikkeling
In het onderzoek gaven de deelnemers aan veel belang te hechten aan de Nederlandse taalontwikkeling van hun kinderen. Er is behoefte aan meer lesmateriaal en advies op dit gebied. NOB zet haar expertise hiervoor graag in. De komende jaren ligt voor NOB een belangrijke focus op onder andere voorlichting aan ouders, bijvoorbeeld over tweetalig opvoeden of het onderhouden van het Nederlands tijdens een korter of langer verblijf in het buitenland. Uiteraard blijft ook het professioneel ondersteunen van leraren en management van onderwijsvoorzieningen voor Nederlandse taal en cultuur prioriteit. NOB is zeer gemotiveerd om samen met andere partners zoals de Taalunie of de verenigingen Stichting Nederlanders buiten Nederland, Stichting GOED en Vlamingen in de Wereld, haar inspanningen voor deze bijzondere doelgroep verder te versterken.