De staat van het Nederlands onderwijs in het buitenland 2016-2017

12 april 2017

Vandaag presenteert NOB De staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland over het schooljaar 2016/2017. Voor het tweede jaar op rij sluiten we hiermee aan bij De Staat van Het Onderwijs van de Onderwijsinspectie, en maken we het wereldwijde beeld van het Nederlandstalige onderwijs compleet.
reqyure
De staat van het Nederlands onderwijs in het buitenland 2016-2017

De staat van het Nederlands onderwijs in het buitenland is, nuttig, innovatief, en het werk van vele gepassioneerde schoolleiders, leerkrachten en bestuurders. Maar de staat is dit jaar ook zorgwekkend, want er is voor het eerst in jaren sprake van krimp: er zijn wereldwijd 6% minder leerlingen. Buiten onze landsgrenzen, van Sofia tot Singapore en van Santiago tot Surrey, krijgen duizenden Nederlandse en Vlaamse kinderen les in hun moedertaal. Ruim 14.000 dit schooljaar.Kinderen die vaak weer terugkomen naar Nederland - 40% al binnen 5 jaar - en zo probleemloos mogelijk willen instromen in het onderwijs hier. Voor die optimale aansluiting zorgt een wereldwijd netwerk van bijna 200 scholen in 115 landen. Met Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) als spil. Dat doen we in opdracht van het Ministerie van OCW, al 37 jaar met plezier en enthousiasme.

Sinds onze oprichting in 1980 hebben we veel zien veranderen. Ontwikkelingen die ons leven, onze manier van communiceren en onze manier van omgaan met elkaar beïnvloeden, misschien wel bepalen. Internationalisering en digitalisering, groeiende mobiliteit en globalisering hebben de Nederlandse traditie van uitzwermen over de wereld een impuls gegeven. Ook het Nederlands onderwijs in het buitenland is veranderd. De internationale context waarin het onderwijs gegeven wordt, is een steeds bewustere component geworden. En daarmee een steeds rijkere voedingsbodem voor kinderen die vanuit een sterke, eigen identiteit met een open blik de wereld instappen. Echte wereldburgers, met stevige wortels in de Nederlandse of Vlaamse taal en cultuur.

De staat van het Nederlands onderwijs in het buitenland is dit jaar ook zorgwekkend. Er is voor het eerst sinds jaren sprake van krimp: 6% minder leerlingen. NOB maakt zich daarnaast zorgen over de kwaliteit en de beschikbaarheid van goed wereldwijd Nederlands onderwijs, voor de leerlingen maar ook voor het behoud van een gunstig vestigingsklimaat voor internationaal mobiele Nederlanders en Vlamingen. Wij doen er dan ook alles aan om dat wat in 37 jaar is opgebouwd te blijven ondersteunen. Waar kwaliteit onze grootste zorg is, is verbinding ons krachtigste middel. Het geloof in de kracht van die verbinding, van een sterk wereldwijd netwerk is groot. Waarschijnlijk omdat we die kracht al bijna 40 jaar van dichtbij kennen. En de impact van die inspanningen nu steeds zichtbaarder wordt. Voor de ruim 14.000 Nederlandse en Vlaamse kinderen en hun gezinnen die nu buiten onze landsgrenzen opgroeien, en voor de toekomst van het onderwijs in Nederland.

NOB presenteert haar De staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland over het schooljaar 2016/2017 tijdens het congres “de Staat van het Onderwijs” van de Onderwijsinspectie in Maarssen dat plaatsvindt op woensdag 12 april. We verzorgen in de middag een workshop voor deelnemers aan het congres en bieden onze staat tijdens het congres aan aan de demissionair Staatssecretaris en Minister van Onderwijs.

De online versie van dit rapport vindt u hier. Voor vragen, opmerkingen of het aanvragen van een gedrukt exemplaar neemt u contact op met Joeri Voogt.