Herstel van wereldwijd Nederlands onderwijs

10 april 2019

Het aantal leerlingen dat Nederlands moedertaalonderwijs in het buitenland volgt is voor het eerst sinds 2016 weer gestegen. In totaal volgen nu 13.744 leerlingen Nederlands onderwijs in het buitenland, een toename van 87 leerlingen ten opzichte van een jaar eerder. Deze lichte stijging laat zien dat het wereldwijde onderwijsnetwerk herstellende is, na een aantal jaren van krimp.

Dit blijkt uit de vandaag door NOB gepresenteerde publicatie “De Staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland” over het schooljaar 2018-2019. Voor het vierde jaar op rij sluit NOB hiermee aan bij De Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie en hopen we het beeld van wereldwijd Nederlandstalig onderwijs zo nog completer te maken. Bestuurder a.i. Hanneke Teekens overhandigde de publicatie op woensdag 10 april aan de ministers Van Engelshoven en Slob tijdens het congres De Staat van het Onderwijs in Utrecht.

“De afgelopen vijf jaar vormden een roerige periode voor ons wereldwijde netwerk. Een aanzienlijk deel van de Nederlandstalige scholen in het buitenland heeft hard moeten vechten om de kwaliteit van hun onderwijs op peil te houden. Slinkende leerlingaantallen en afnemende financiële reserves vormden belangrijke beperkingen. De terugkeer van de leerlinggebonden subsidie in 2018 zorgde ervoor dat de meeste scholen in kalmer vaarwater terecht zijn komen. Dit zien we ook terug in de cijfers”, aldus Teekens. “Het aantal leerlingen is voor het eerst sinds een aantal jaar weer stabiel, na opeenvolgende jaren van forse krimp. Ook de daling van het aantal scholen is een halt toegeroepen, waarbij we bovendien een lichte toename van nieuwe initiatieven signaleren. Kortom, er is een duidelijke continuering van het Nederlands moedertaalonderwijs wereldwijd en sprake van een voorzichtige groei.”

Dit lichte herstel betekent echter niet dat verdere groei vanzelfsprekend is. Ontwikkelingen in een onstuimige wereld hebben hun weerslag op het werk van NOB en de aangesloten scholen. Het steeds blijven werken aan vernieuwing en verbetering is een voorwaarde om het voortbestaan van het netwerk te garanderen. Zonder vernieuwing immers geen kwaliteitsimpuls. NOB is ervan overtuigd dat de aangesloten scholen kansen met beide handen zullen aanpakken en dat het Nederlands onderwijs in het buitenland weer een zonnige toekomst tegemoet gaat.

De online versie van “De Staat van het Nederlands onderwijs in het buitenland” is hier te lezen. Voor vragen, opmerkingen of het aanvragen van een gedrukt exemplaar kunt u contact opnemen met Joeri Voogt.