Jaarverslag 2020 online

29 juni 2021

Het jaarverslag over 2020 van NOB is vanaf nu online te raadplegen.
In het verslag wordt teruggeblikt op het uitzonderlijke jaar 2020 en worden de activiteiten van NOB toegelicht. Daarnaast bevat het jaarverslag de financiële verantwoording. Geïnteresseerden kunnen het jaarverslag hier vinden