NOB overhandigt De Staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2017-2018 aan Ministers van Onderwijs

11 april 2018

Vandaag presenteert NOB “De Staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland” over het schooljaar 2017-2018. Voor het derde jaar op rij sluiten we hiermee aan bij De Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie en maken we het wereldwijde beeld van het Nederlandstalige onderwijs compleet. Directeur-bestuurder Karen Peters overhandigde De Staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland aan minister Van Engelshoven en minister Slob tijdens het congres De Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie in Maarssen dat plaatsvond op woensdag 11 april.

Over heel de wereld – in 118 landen – krijgen duizenden Nederlandse en Vlaamse kinderen les in hun moedertaal, dit schooljaar bijna 13.500 leerlingen. Dankzij het bijzondere netwerk van bijna 200 scholen wereldwijd krijgen deze kinderen de kans om bij eventuele terugkeer zo optimaal mogelijk weer in te stromen in het reguliere onderwijs in Nederland of Vlaanderen. Want veel van deze kinderen keren uiteindelijk weer terug. Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland vormt sinds de oprichting in 1980 in opdracht van het Ministerie van OCW de spil van dit netwerk.

Dit wereldwijde onderwijsnetwerk heeft de afgelopen jaren te maken gehad met forse bezuinigingen. Het gevolg was dat de kwaliteit van het onderwijs op een aanzienlijk deel van de scholen onder druk kwam te staan en dat een aantal daarvan zelfs moeite had om overeind te blijven.  De blijdschap was groot toen bij de presentatie van het coalitieakkoord bleek dat het nieuwe kabinet vanaf 2018 opnieuw structureel 3 miljoen euro investeert in Nederlandse scholen in het buitenland door middel van een aanvullende leerlinggebonden subsidie.

De terugkeer van deze financiële steun in de rug is door alle aangesloten scholen met luid gejuich ontvangen en is een welkome bevestiging van het belang van goed Nederlandstalig moedertaalonderwijs. Voor alle Nederlandse en Vlaamse jonge wereldburgers in onze sterk geglobaliseerde wereld is moedertaalonderwijs van immens belang. Het vormt het fundament waarop zij zich vanuit hun eigen identiteit grenzeloos kunnen ontwikkelen.

NOB heeft er het volste vertrouwen in dat het unieke wereldwijde netwerk van Nederlandstalig onderwijs een zonnige toekomst tegemoet gaat en dat de scholen met de terugkeer van de subsidie zich weer kunnen focussen op datgene wat het meeste er toe doet: het geven van kwalitatief Nederlands onderwijs, waar ook ter wereld.

Tijdens het congres De Staat van het Onderwijs verzorgde NOB een sessie over haar nieuwste publicatie. De online versie van “De Staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland” kunt u hier lezen. Voor vragen, opmerkingen of het aanvragen van een gedrukt exemplaar neemt u contact op met Joeri Voogt .