Raad van Toezicht brengt bezoek aan Regenboogschool in Londen

09 april 2019

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 april brachten twee leden van de Raad van Toezicht (RvT), bestuurder a.i. Hanneke Teekens en directeur a.i. Lex Stijl van NOB een bezoek aan de ambassade en de Regenboogschool in Londen. Tijdens dit bezoek maakten zij in de praktijk Nederlands moedertaalonderwijs in het buitenland mee.

De Regenboogschool biedt Nederlands Taal en Cultuuronderwijs (NTC) aan ruim 100 leerlingen in Londen. Directeur Anne Bos verwelkomde RvT-leden Jaap van Marle en Ursie Lambrechts, en de directie van NOB, om een kijkje in de keuken te nemen.

De Regenboogschool is een grote school met een rijke diversiteit. Dankzij dit bezoek leerde de Raad hoe divers de leerling- en ouderpopulatie is. Sommige leerlingen hebben nooit in Nederland gewoond, maar hebben dankzij het NTC-onderwijs toch de optie om te gaan studeren in Nederland. Het is voor de leden van de RvT van toegevoegde waarde om de NTC-lessen in de praktijk mee te maken. Op deze manier zien zij wat de complexiteit is van het NTC-onderwijs, en welke eisen er hieraan worden gesteld. De waardevolle inzichten die zij tijdens dit bezoek opdoen, kunnen zij weer meenemen in verdere beleidsvoering.

Naast een bezoek aan de verschillende klassen, maakten de leden kennis met het bestuur van de school en spraken zij met ouders en leerlingen. Hiernaast werd er een bezoek aan de Nederlandse ambassade in Londen gebracht. Hier maakte de Raad kennis met ambassadeur Simon Smits, die het belang van moedertaalonderwijs erkent.

V.l.n.r. Lex Stijl (directeur a.i. NOB), Anne Bos (directeur 'de Regenboogschool'), Hanneke Teekens (bestuurder a.i. NOB), Janne de Haan (voorzitter 'de Regenboogschool')

Kennismaking met ambassadeur Simon Smits