Stabilisering van het wereldwijde Nederlandse onderwijsnetwerk

04 juni 2020

Het aantal leerlingen dat Nederlands moedertaalonderwijs in het buitenland volgt is in het huidige schooljaar stabiel gebleven. Ten opzicht van het voorgaande schooljaar is het aantal licht gestegen tot in totaal 13.840 leerlingen. Na een aantal jaren van krimp is dit het tweede jaar waarin er sprake is van een voorzichtige stijging.

Dit blijkt uit de vandaag door NOB gepubliceerde “De Staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland” over het schooljaar 2019-2020. Een belangrijke nuancering is dat deze cijfers nog niet de mogelijke effecten van de huidige coronacrisis weergeven, aangezien de cijfers als peildatum 1 oktober 2019 gebruiken. Desondanks is directeur-bestuurder van NOB Linde van den Bosch optimistisch gestemd: “Het is goed om te zien dat de stijgende lijn die vorig jaar weer is ingezet, dit jaar gecontinueerd wordt. Het geeft aan dat ons wereldwijde onderwijsnetwerk zich heeft gestabiliseerd. De huidige coronacrisis zal echter zijn weerslag hebben op het merendeel van de bij ons aangesloten scholen. Hoe dat zich in leerlingaantallen zal vertalen weten we pas op een later moment, maar wij zien wel dat de scholen zich – net als in Nederland en België – enorm hebben ingespannen om het onderwijs op afstand op met gepaste maatregelen doorgang te laten vinden. Het is geweldig om te zien hoe scholen ervaringen uitwisselen, niet alleen met andere scholen in het buitenland, maar ook met scholen of organisaties in Nederland. Deze gedrevenheid en inventiviteit stemmen mij positief over de komende jaren.”