Tijdelijke invulling bestuursstructuur NOB

21 juni 2018

In verband met het aankomende vertrek van directeur-bestuurder Karen Peters heeft de Raad van Toezicht van NOB op 14 juni 2018 besloten tot een tijdelijke invulling van de bestuursstructuur bij NOB. Mevrouw Hanneke Teekens en de heer Lex Stijl zullen vanaf 16 juli 2018 respectievelijk bestuurder en directeur a.i. worden bij NOB. Beiden kennen de organisatie goed.

Karen Peters neemt op 20 september 2018 officieel afscheid tijdens een feestelijk colloquium.