Van Engelshoven en Crevits verheugd over geld voor Nederlands onderwijs wereldwijd

07 november 2018

Tijdens een ontmoeting in het kader van de 4e Vlaams-Nederlandse top op maandag 5 november, spraken de Nederlandse en Belgische ministers onder meer over het zogeheten 'Damesakkoord'.

In 2016 sloten de ministers van onderwijs van Nederland en Vlaanderen het zogenaamde Damesakkoord, waardoor jaarlijks 330.000 euro extra ter beschikking gesteld is voor de versterking van de kwaliteit van het onderwijs wereldwijd. In 2017 besloot het kabinet om de leerlinggebonden subsidie voor aangesloten scholen terug te laten keren en stelde hiervoor jaarlijks € 3 miljoen euro voor beschikbaar. Het bedrag voortkomend uit het Damesakkoord zal hier nu aan worden toegevoegd en vanaf 2019 direct ten goede komen aan de bij NOB aangesloten scholen. Tijdens de top gaven de ministers aan verheugd te zijn over de meerjarige overeenkomst die later dit jaar zal worden gesloten met NOB om jaarlijks in totaal € 3,33 miljoen euro ter beschikking te stellen aan de aangesloten scholen. Er wordt ook onderzocht hoe het aanbod Vlaamse cultuur in het lesmateriaal kan worden versterkt.