Verplichte registratie Lerarenregister uitgesteld

23 februari 2017

Registerleraar.nl is in 2012 gestart door de Onderwijscoöperatie als een vrijwillig register. Je kan erin bijhouden welke professionaliseringsactiviteiten je als bevoegd leraar onderneemt. Het lerarenregister is onderdeel van de Wet Beroep Leraar en het streven is dat het in 2017 verplicht wordt voor iedere leraar om zich in te schrijven. Inmiddels is het 2017: hoe staat het er nu voor?

Het register is bedoeld voor alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. In een herregistratiecyclus van telkens vier jaar toon je aan of je in voldoende mate aandacht hebt besteed aan je professionalisering.

Verplicht of niet?

Omdat het Lerarenregister een onderdeel van een wet is, moet de Eerste Kamer goedkeuring verlenen voor de wet in werking kan treden. Deze heeft echter nog kritische vragen aan de staatssecretaris, onder andere over het handhaven van consequenties wanneer leraren niet voldoen aan de voorwaarden voor herregistratie. Op verzoek van de Eerste Kamer wordt de verplichte invoering een jaar uitgesteld tot de zomer van 2018. Het draagvlak voor het Lerarenregister onder de beroepsgroep zelf is niet optimaal: er is behoorlijke discussie gaande over de wenselijkheid en het nut van verplichte registratie. De verwachting is echter wel dat registratie uiteindelijk verplicht zal worden.

Waarom registreren?

Stel, je komt als leraar straks weer terug in Nederland en je gaat solliciteren: dan heeft het hoe dan ook meerwaarde als je je professionaliseringsactiviteiten kunt aantonen. Je laat met je registratie als leraar zien dat je ook vanuit het buitenland geïnvesteerd hebt in je eigen professionele ontwikkeling. Je kunt je registreren via www.registerleraar.nl. Je kunt zelf professionaliseringsactiviteiten op je eigen locatie opvoeren in het register: regiobijeenkomsten, webinars, trainingen met een internationale of lokale school, intervisie, collegiale consultatie of een online studie die je hebt gevolgd. Daarnaast kun je professionaliseringsactiviteiten opvoeren die al vooraf zijn geaccrediteerd zijn door het Lerarenregister zoals de NOB-Bijscholing, het lezen van vakliteratuur via Educatiemaster of het Bekwaamheidstraject VO. Lees hier meer over welke vormen van professionalisering in aanmerking komen voor registratie.

Herregistratie

Het plan is dat er vier jaar na de verplichte registratie (dus rond 2022) een ‘peilmoment’ (de herregistratie in het register) plaatsvindt. Je moet dan aan kunnen tonen dat je de voorgaande jaren minimaal 1300 uur (0,2 fte per week) als leraar op een school hebt gewerkt. Daarnaast ligt de lat voor te maken professionaliseringsuren vooralsnog op 160 uur per vier jaar. Daar zit nog wel een maar aan: de exacte criteria voor herregistratie zijn nog in ontwikkeling en worden in overleg met leraren zelf opgesteld. NOB denkt hier namens de Nederlandse leraren in het buitenland over mee.