Hanneke Teekens

Hanneke Teekens is sinds 16 juli 2018 bestuurder a.i. van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). Hiervoor was zij gedurende zes jaar vice voorzitter van de Raad van Toezicht van NOB. Internationalisering loopt als een rode lijn door haar loopbaan. Eerder was zij directielid van de Nuffic, de Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Onderwijs en daarvoor werkte zij als docent/onderzoeker en projectmanager in het hoger onderwijs, waaronder de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2013 is zij voorzitter van AFS Intercultureel Leren, een wereldwijde organisatie die jongeren uitwisselt en al zeventig jaar actief is in Nederland. 

Werken voor NOB is een bijzondere opdracht die ik de komende maanden met veel plezier zal gaan doen. Het werk verbindt verschillende aspecten van taalonderwijs en intercultureel leren. Het betreft scholen, leerlingen, docenten en ouders die ver weg zijn en toch zo dichtbij. Dat stelt hele specifieke eisen aan het onderwijs en de begeleiding daarvan.

Het is van groot belang dat er steeds die aansluiting is met Nederland op het terrein van inhoud, kwaliteit en vernieuwing maar tegelijkertijd met begrip voor het eigene van de lokale condities en de andere culturele omgeving van de school in het buitenland. Door digitalisering is de afgelopen periode een vervaging ontstaan van plaats en tijd, wat de vraag naar verbondenheid alleen maar heeft doen toenemen. Moedertaal (vadertaal!) speelt daarbij een cruciale rol, want wie wij zijn hangt heel nauw samen met hoe wij in taal kunnen uitdrukken wie wij zijn. 


Hanneke Teekens

Bestuurder 
+31 (0)70 386 66 46 (algemeen)
bestuur@stichtingnob.nl