Roosmarijn de Boer

Roosmarijn heeft na haar studie logopedie gewerkt als logopedist binnen allerlei verschillende scholen. Uiteindelijk is ze naast logopedist ook lid van het managementteam geworden op een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen of leerlingen met spraak- en taalproblemen. Met een vertrek naar het buitenland, dienden zich voor haar nieuwe kansen aan. Eerst werkte ze een korte periode als logopedist in Singapore, en toen volgde een verhuizing naar Hong Kong. Daar was Roosmarijn eerst leerkracht, en later bestuursvoorzitter. Dat heeft ze 5 jaar met veel plezier, enthousiasme en toewijding gedaan. Terug in Nederland heeft ze zich ingezet voor de internationale school in Utrecht, een startende school waarin ze een rol heeft gespeeld in de opzet van een Division Counsel & Parent Support Group, om zo een basis te leggen voor een community in en om de Internationale school Utrecht. 

Als bestuurlijk adviseur vind ik het fantastisch dat ik besturen en iedereen die zich inzet voor de ontwikkeling van het Nederlandstalige kind kan ondersteunen vanuit NOB.


Roosmarijn de Boer

Bestuurlijk adviseur
+31 (0)6 3499 5538
roosmarijn.deboer@stichtingnob.nl