Vacature Bonn - parttime leerkracht basisonderwijs

Naam school:
De BibeleBonnseBerg School
Type:
School voor Nederlandse taal en cultuur
Vervaldatum vacature:
04 augustus 2021
Direct solliciteren

De NTC-school De BibeleBonnseBerg School zoekt per 23 augustus 2021 een of twee leerkrachten basisonderwijs.

Algemene Informatie

De NTC-school De BibeleBonnseBerg School zoekt per 23 augustus 2021 een of twee leerkrachten basisonderwijs. Voor een van de leerkrachten kan dit gecombineerd worden
met de rol van onderwijscoördinator. Zoek jij een leuke parttimejob op een Nederlandse school met een internationaal tintje, dan zoeken wij jou!

De BibeleBonnseBerg School verzorgt lessen in de Nederlandse taal en cultuur (NTC) voor het basisonderwijs. Het doel van deze lessen is de Nederlandse taalbeheersing van de
leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en bij eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen de instroom in het onderwijs aldaar te vergemakkelijken. Ook
worden voor de leerlingen culturele activiteiten georganiseerd, zoals rond Koningsdag, de sinterklaasviering en een jaarlijks uitje naar Nederland of België.

Onze school is aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) te Voorburg en valt onder toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.

Profiel

We zijn op zoek naar een of twee enthousiaste leerkrachten die in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid of onderwijservaring. Voor de rol van onderwijscoördinator zijn een
pabo-diploma (NL) of een bachelor in het lager onderwijs (B) gewenst. Je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen het primair onderwijs. Je bent mensgericht en zorgt
samen met je collega’s voor een warm pedagogisch klimaat en een prikkelende leeromgeving, zodat leerlingen en personeel zich uitgedaagd voelen om het beste uit
zichzelf te halen.

Je bent gemotiveerd om mee te werken aan de verdere groei en professionalisering van de school. Hiervoor zijn visie en overtuigingskracht belangrijk. We verwachten dat je je inleeft
in de bijzondere status van een NTC-school en in een internationale omgeving wilt werken.

Functie

De functie van leerkracht basisonderwijs (circa 280 uur per jaar) betreft het voorbereiden en geven van taal- en cultuurlessen aan een combinatiegroep op maandagmiddag in Bonn.
Voorts omvat het de volgende activiteiten:

 • Het schrijven van lesplannen;
 • Het doelgericht kiezen en hanteren van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend aan de onderwijsdoelen;
 • Het nakijken en verbeteren van onderwijsactiviteiten van leerlingen;
 • Het afnemen en registreren van voortgangstoetsen en het bijhouden van het leerlingvolgsysteem;
 • Het opstellen van rapporten en het houden van oudergesprekken;
 • Het zorg dragen voor een plezierige en veilige leeromgeving in de klas;
 • Het leveren van input voor toekomstbestendig onderwijs/nieuwe ontwikkelingen.

De onderwijscoördinator (circa 160 uur per jaar, plus bovengenoemd aantal uren voor de leerkracht) fungeert als contactpersoon met NOB, het bestuur en de onderwijslocatie.
Verder omvat deze functie de volgende activiteiten:

 • Het coördineren van het team docenten (voorzitten teamoverleg, indeling lesgroepen et cetera);
 • Het opstellen van de jaarlijkse schoolgids en activiteitenplan en het vierjaarlijks schoolplan;
 • Het bewaken en toepassen van het kwaliteitszorgsysteem van de school;
 • Het regelen van alle faciliteiten op de onderwijslocatie (pasjes, codes, archief);
 • Het bestellen en beheren van de lesmaterialen;
 • Het initiëren van de cultuuractiviteiten en het doorvoeren ervan in samenwerking met de ouderraad.

Aanbod

Wij bieden:

 • Een contract van 23 augustus 2021 tot 31 juli 2022; verlenging mogelijk bij goed functioneren;
 • Een salaris dat zich richt naar de cao Primair Onderwijs in Nederland;
 • Ondersteuning in de afstemming van de contractvoorwaarden met betrekking tot geldende regelingen rond belastingen en sociale verzekeringen;
 • Deelname aan de jaarlijkse driedaagse bijscholing door NOB in Nederland en, indien gewenst, aan andere relevante scholing;
 • Samenwerking binnen een ambitieus en leuk team van bestuur en leerkrachten;
 • Samenwerking met (internationale) ouders;
 • Een plezierige werkomgeving met goede faciliteiten, een kleine bibliotheek, een interactief schoolbord, archiefruimte en ruime, moderne lokalen.

Sollicitatieprocedure

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar het bestuur van de Stichting Nederlands Onderwijs Bonn: bestuur@bbb-school.de.
Belangstellenden wordt verzocht uiterlijk woensdag 4 augustus een e-mail met begeleidend schrijven en een cv (beide als PDF) te sturen naar het bestuur op hetzelfde
e-mailadres. We zien je sollicitatie graag tegemoet!

Voor de functie is een verklaring van geen bezwaar noodzakelijk.
Kijk ook op onze website: www.bibelebonnsebergschool.de.

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland is een koepelorganisatie voor scholen en instellingen die wereldwijd Nederlands(talig) onderwijs aanbieden.

De in deze vacature genoemde onderwijsinstelling is aangesloten bij NOB en ontvangt daarom subsidie en ondersteuning van NOB in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

 

Elke week de nieuwste vacatures in je mailbox

Wil jij werken in het Nederlands onderwijs in het buitenland? Ieder jaar worden via de website van NOB meer dan 200 vacatures vervuld. Schrijf je in voor de wekelijkse vacature-alert, en ontvang de nieuwste banen in je mailbox!

Inschrijven voor de vacaturealert


sachaindeklas

Wereldwijd lesgeven

In het buitenland kun je veel sneller het verschil maken

Zo is het om in het buitenland voor de klas te staan