Vacature Brunei - coordinator-leerkracht

Naam school:
NTC Panaga School
Type:
School voor Nederlandse taal en cultuur
Vervaldatum vacature:
05 januari 2020
Direct solliciteren

De Panaga School in Brunei zoekt een nieuwe enthousiaste Nederlandse coördinator-leerkracht.

Algemene Informatie

De Panaga School is opgericht in 1948 en bevindt zich op de Brunei Shell Petroleum compound, aan de zuidkant van Brunei, dichtbij de grens met Maleisië. De leerlingen zijn afkomstig uit zo’n 40 verschillende landen, de leerkrachten uit Nederland, Groot-Brittannië, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De Panaga School biedt een zo hoog mogelijk niveau van onderwijs, tegemoetkomend aan de mogelijkheden en leerstijlen van de kinderen en gebruikt daarvoor het International Primary Curriculum (IPC).

De NTC Panaga School is opgericht in juni 2013, nadat duidelijk werd dat de Nederlandse dagschool (Dutch stream) in juni 2015 zou worden opgeheven. Het NTC-onderwijs bestaat uit drie contacturen per week per groep en is een volledig geïntegreerde ‘moedertaalstroom’ binnen de Panaga School.

Op de Nederlandse school wordt gewerkt met de methode Kleuterplein voor groep 1, de methode Lijn 3 voor de groepen 2 en 3 en de methode Staal Taal en Spelling en Grip op Lezen voor de groepen 4 tot en met 8. Op dit moment schommelt het aantal NTC-leerlingen rond de 40 kinderen, verdeeld over de groepen 1 tot en met 7, peuters en leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs.

Het onderwijs is er op gericht de kinderen naadloos aan te laten sluiten bij hun eigen jaargroep bij terugkeer naar Nederland. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat ongeveer de helft van de vertrekkende leerlingen terugkeert naar Nederland en de schoolloopbaan vervolgt op een volledig Nederlandse school.

Verblijf

Brunei ligt aan de noordwestkust van het eiland Borneo, het is een onafhankelijk sultanaat vol stranden en jungles. Brunei deelt Borneo met delen van Maleisië en Indonesië. Vanwege zijn olie- en gasreserves, is het kleine Brunei een rijk land. Het is een stabiel land, dat al 600 jaar door een sultan bestuurd wordt. Panaga School ligt in het Brunei Shell Petroleum-kamp aan het strand en het personeel woont in de ‘compound’, daar hebben personeelsleden toegang tot de sportfaciliteiten van Panaga Club, wonen ze in een veilige omgeving en maken ze deel uit van een actieve internationale gemeenschap waarin van alles wordt georganiseerd. Voor degenen die genieten van de natuur zijn het regenwoud en duiklocaties gemakkelijk toegankelijk. Veel leerkrachten blijven voor een langere tijd verbonden aan de school vanwege de levensstijl in het land. Het tropische klimaat in Brunei biedt het hele jaar door gemiddelde temperaturen tussen 28-32C. Maar tijdens het moessonseizoen (tussen november en januari) zijn de temperaturen over het algemeen koeler, met meer frequente regenval in de middag.

Profiel

De ideale kandidaat voor de rol:

 • is in het bezit van een Pabo-diploma;
 • heeft ervaring in het lesgeven in het Nederlands en bij voorkeur ook in het NTC-onderwijs;
 • geeft leergericht les, gericht op een terugkeer van kinderen naar de eigen jaargroep in Nederland;
 • is bereid in partnerschap met de gemeenschap te werken om de leerlingen hun potentieel te laten vervullen;
 • is bereid hard te werken in een dynamische en motiverende omgeving;
 • is bereid buiten schooltijd energie in activiteiten te steken en daarbij een leidende rol aan te nemen bij de kindgerichte NTC-evenementen;
 • kan de verantwoordelijkheid voor een zelfstandige NTC-afdeling binnen een internationale school op organisatorisch, inhoudelijk en administratief gebied dragen;
 • kan goed communiceren met de verschillende doelgroepen;
 • kan in het Engels lesgeven in andere schoolvakken in de Internationale stroom en heeft bij voorkeur al ervaring in het lesgeven in het Engels;
 • heeft goede sociale vaardigheden, is flexibel en positief, kan een grens trekken tussen werk en privé en kan improviseren, alles noodzakelijk in een internationale gemeenschap.

Kandidaten die ervaring hebben met het les geven in IPC en de methodes Staal en Lijn 3 worden in het bijzonder gevraagd te solliciteren.

Functie

Voor de NTC Panaga School zijn wij op zoek naar een enthousiaste Nederlandse coördinator/leerkracht. De taken van de Nederlandse coördinator/leerkracht bestaan uit:

 • Het verzorgen van de lessen aan alle Nederlandse leerlingen, alle groepen krijgen één uur les gedurende schooltijd en ruim twee uur na schooltijd, direct aansluitend op hun schooldag. Dit komt neer op ongeveer twintig contacturen per week. Tijdens het ochtenduur wordt in jaargroepen lesgegeven, na schooltijd worden klassen gecombineerd.
 • Het verzorgen van wekelijks huiswerk waarmee de ouders zelf aan de slag kunnen met het onderwerp dat centraal staat in Staal of Lijn 3, spelling, begrijpend lezen en/of cultuur. Dit huiswerk moet uitdagen tot het verder onderzoeken van de onderwerpen die in de klas aan bod gekomen zijn en uitnodigen tot gesprek, om de woordenschat en mondelinge vaardigheden van de leerlingen te verrijken en uit te breiden.
 • Het organiseren van een aantal cultuuractiviteiten gedurende het jaar, die in hoofdzaak plaatsvinden op de zaterdagen. De belangrijkste activiteiten waarin vanuit school een leidende rol wordt aangenomen, maar wordt samengewerkt met de Nederlandse vereniging, zijn: Sinterklaas en Koningsdag. Daarnaast worden cultuurdagen georganiseerd rondom actuele onderwerpen, waarbij ouders de leerlingen begeleiden in het leren.
 • Alle administratie rondom de NTC-afdeling verzorgen, onder andere het schrijven van schoolgidsen, schoolplannen, verbeterplannen en aanvragen van subsidie bij NOB.
 • Het bijwonen van bestuursvergaderingen, een keer per half term, om het reilen en zeilen op school toe te lichten aan de hand van de gestelde verbeterpunten.
 • Het verzekeren van een goede communicatie met alle betrokkenen. Met ouders gebeurt dat onder andere door het verzorgen van een nieuwsbrief per term in samenwerking met het bestuur, drie keer per jaar een officieel rapport met daaraan gekoppeld oudergesprekken en dagelijkse communicatie via Whatsapp en e-mail. Met NOB wordt contact gehouden middels Skypegesprekken en het jaarlijks bezoeken van de bijscholing. Daarnaast draagt de NTC-coördinator zorg voor een goed contact en aansluiting bij de internationale school door verantwoording af te leggen aan de directeur van Panaga international school, zijn/haar line manager. In samenwerking met de directeur worden de verbeterdoelen van NTC Panaga School jaarlijks omgezet en samengevoegd met de algemene schooldoelen.

Aanbod

Naast het werken in een leergerichte, vooruitstrevende en ondersteunende bedrijfsschool, ontvang je een genereus pakket met:

 • een belastingvrij salaris;
 • een geldbedrag in plaats van pensioenrechten;
 • huurvrije accommodatie;
 • uitgebreide medische dekking voor u en uw gezinsleden;
 • gratis basisonderwijs en gesubsidieerd voortgezet onderwijs voor uw kinderen;
 • toegang tot goede sport- en recreatiefaciliteiten;
 • hulp bij verhuizing;
 • elk jaar een ticket naar Nederland in de vorm van reisgeld;
 • een contract voor twee jaar met verlengingsoptie.

Sollicitatieprocedure

Graag een sollicitatiebrief en cv in het Nederlands sturen naar onderwijsconsulent Robin Belles: robin@greatlearning.com

Sluitingsdatum voor reacties: 5 januari 2020. De gesprekken vinden in de tweede week van januari plaats. De school behoudt het recht voor vóór de sluitingsdatum al gesprekken te voeren met kandidaten en een geschikte kandidaat aan te nemen.

Informatie kan ingewonnen worden bij de huidige NTC-coördinator: miriamkerkhof@panagaschool.net

 

Elke week de nieuwste vacatures in je mailbox

Wil jij werken in het Nederlands onderwijs in het buitenland? Ieder jaar worden via de website van NOB meer dan 200 vacatures vervuld. Schrijf je in voor de wekelijkse vacature-alert, en ontvang de nieuwste banen in je mailbox!

Inschrijven voor de vacaturealert


sachaindeklas

Wereldwijd lesgeven

In het buitenland kun je veel sneller het verschil maken

Zo is het om in het buitenland voor de klas te staan