Vacature Brussel - directeur

Naam school:
Basisschool Prinses Juliana
Type:
(Internationale) Nederlandse school
Vervaldatum vacature:
25 april 2018
Direct solliciteren

Basisschool Prinses Juliana in Brussel is op zoek naar een nieuwe directeur, per 1 augustus 2018.

Algemene Informatie

Filosofie en algemene informatie

De school is een ruimte die uitnodigt om een weg te gaan, stap voor stap, fase voor fase, een levensweg die leidt naar buiten, naar een wereld waarin het kind - volwassen geworden - zijn eigen levensweg onder persoonlijke verantwoording zal kunnen vervolgen. Dit komt tot realiteit binnen het Adaptief model: Stappenonderwijs


De Basisschool Prinses Juliana, opgericht als Protestants-Christelijke school, bestaat sinds 1901, is een zelfstandige school en is gevestigd in het hart van de Europese wijk te Brussel. Een dynamisch team van 20 leerkrachten en ondersteunend personeel biedt Nederlandstalig basisonderwijs aan zo’n 180 leerlingen van 2,5 tot 12 jaar. De kinderen vinden op deze school een warme plek waar ze graag naartoe gaan en waar motivatie wordt bereikt door het wekken van belangstelling. Vanuit een multicultureel klimaat ontstaat in en rond de school een hechte gemeenschap op mensenmaat met grote betrokkenheid van ouders en vrienden. De Basisschool Prinses Juliana is erkend door de Vlaamse Gemeenschap als school van het gesubsidieerd vrij onderwijs. Zij is tevens aangesloten bij de Stichting ‘Nederlands Onderwijs in het Buitenland’.

De school brengt de Nederlandse kerndoelen en de Vlaamse eindtermen en ontwikkelingsdoelen met elkaar in overeenstemming. Door deze unieke Vlaams-Nederlandse insteek komen leerlingen met verschillende achtergronden en nationaliteiten hier samen: kinderen uit Vlaanderen en Brussel, kinderen die rechtstreeks uit Nederland in een bepaalde groep instromen, maar ook kinderen uit andere landen die, soms tijdelijk, in België verblijven. De Julianaschool wil haar leerlingen een soepele overgang bieden naar zowel het Vlaamse, Nederlandse en Europese vervolgonderwijs.

Omvang

Fulltime

Functie

De V.Z.W. Vlaams-Nederlands Protestants-Christelijke Basisschool Prinses Juliana, zoekt per 1 augustus 2018 een nieuwe directeur voor haar school. De directeur onderschrijft de filosofie van de school. Hij/zij draagt het Vlaams-Nederlandse karakter van de school uit en geeft dit vorm. De directeur is een bevlogen professional met sterke ondernemerszin en groot inlevingsvermogen. Hij/zij kan samenwerken met kinderen, ouders en personeelsleden die zeer verschillende culturele achtergronden hebben en vaak verschillende talen spreken, maar die voor onze school kiezen om excellent onderwijs te geven dan wel te ontvangen. De directeur is ambitieus en doelgericht, maar toont ook grote betrokkenheid bij personeel en kinderen. De directeur laat zien wat het betekent om een leven lang te leren.


De directeur is in staat om op basis van de sterke en minder sterke pedagogische kenmerken van de school ontwikkelingsplannen te maken en te implementeren; Hij/zij weet de leerinhouden af te stemmen op de mogelijkheden en doelstellingen van de school. Hij/zij zorgt dat de werkzaamheden in de school op elkaar zijn afgestemd en draagt zorg voor een goede onderlinge communicatie. De directeur realiseert op de school een prettig leef- en werkklimaat. Dit wordt zichtbaar in de vriendelijke en coöperatieve sfeer met ruimte voor open communicatie.


Voorts wordt van de directeur verwacht:

  • Goede bekendheid met het Vlaams en/of Nederlandse onderwijssysteem en een aantoonbare internationale mindset;
  • Kennis van de Vlaamse en/of Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot het basisonderwijs;
  • Minimaal 10 jaar ervaring in het (internationaal) onderwijs waarvan minstens enkele jaren relevante ervaring in een managementpositie;
  • Ervaring op het gebied van personeelszaken (werving, begeleiding, evaluatie);
  • Kennis en ervaring met op basisscholen gerichte informatietechnologie (bijvoorbeeld faciliteren leerprocessen en administratie) en communicatietechnologie (bijvoorbeeld communicatie met ouders, lerarenteam);
  • In staat te werken met eigen financiële budgetten;
  • Moedertaal: Nederlands. Kennis van Frans en Engels strekt tot aanbeveling.

Aanbod

Het betreft een fulltime directeursfunctie. Arbeidsvoorwaarden, inclusief erkenning van de anciënniteit, volgen de Vlaamse wetgeving en de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Zij kunnen door de V.Z.W. worden aangevuld met secundaire arbeidsvoorwaarden (extralegale voordelen) afhankelijk van het profiel van de kandidaat.

Sollicitatieprocedure

De selectiecommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van het bestuur en personeel van de school en wordt in samenwerking met Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland uitgevoerd. Sollicitaties kunnen tot 25 april 2018, per e-mail worden gezonden naar: vacatureswereldwijd@stichtingnob.nl

Eerste gesprekken zullen worden gehouden halverwege de maand mei. Contactpersoon school: Marieke van Berkel ,
Telefoon: + 32 475 76 03 68
Mail: marieke.vanberkel@skynet.be

Verdere informatie over de Julianaschool kan worden gevonden op de website.Elke week de nieuwste vacatures in je mailbox

Wil jij werken in het Nederlands onderwijs in het buitenland? Ieder jaar worden via de website van NOB meer dan 200 vacatures vervuld. Schrijf je in voor de wekelijkse vacature-alert, en ontvang de nieuwste banen in je mailbox!

Inschrijven voor de vacaturealert


sachaindeklas

Wereldwijd lesgeven

In het buitenland kun je veel sneller het verschil maken

Zo is het om in het buitenland voor de klas te staan