Vacature Frankrijk - leerkrachten basis- en voortgezet onderwijs

Naam school:
Collège & Lycée International
Type:
School voor Nederlandse taal en cultuur
Vervaldatum vacature:
16 maart 2018
Direct solliciteren

De vereniging “Association pour la Langue Néerlandaise/Vereniging Nederlandse Taal” (ALN/VNT) is op zoek naar één of meerdere leerkrachten binnen ons primair (basis) en secundair (voortgezet) onderwijs voor het nieuwe schooljaar dat start op 1 september 2018.

Algemene Informatie

Het Nederlandstalige onderwijs wordt al bijna dertig jaar georganiseerd door de Association pour la Langue Néerlandaise/Vereniging Nederlandse Taal (ALN/VNT). Het onderwijs is geïntegreerd in het Franse publieke onderwijs in de regio en is gericht op kinderen van 4 t/m 18 jaar. Het ALN-VNT telt in totaal zo’n 120 leerlingen. De klassen in het primair onderwijs bestaan gemiddeld uit 10 à 15 leerlingen. In het secundair onderwijs liggen deze aantallen iets lager.

De kleinschaligheid en sfeer op school zorgen er voor dat leerlingen zich snel thuis voelen, wat ertoe bijdraagt dat zij het leuk vinden om naar school te gaan. Het uitgangspunt van de vereniging is dan ook dat een prettige sfeer en een goede band met kundige leerkrachten motiverend werkt. Het team van leerkrachten kleuter-, primair en secundair onderwijs bestaat momenteel uit 7 Nederlandse en Vlaamse leerkrachten en 2 klassenassistenten, werkzaam in Ferney-Voltaire.

Profiel

We zoeken een enthousiaste, bevoegde, zelfstandige leerkracht met een flexibele instelling. Indien niet in bezit van de juiste bevoegdheid of vrijstelling dan is een bereidheid tot scholing een vereiste. Aantoonbare ervaring in het onderwijs is tevens een vereiste. De kandidaat beschikt over goede sociale en contactuele eigenschappen en organisatorische
vaardigheden. Tijdens het schooljaar vindt een aantal sociale en culturele activiteiten plaats. Van de leerkrachten wordt verwacht dat ze hieraan een actieve bijdrage leveren en/of de activiteiten bijwonen. De kandidaat moet bereid zijn te werken met een klassenassistent in de klas (met duidelijke taakomschrijving van de hulptaak en verantwoordelijkheden).

Omvang

3-16 uur per week

Functie

We hebben een vacature voor 16 uur per week, die als volgt kunnen worden onderverdeeld:
• 3 uur onderwijs in de Nederlandse taal en Nederlandse en Vlaamse cultuur op moedertaal niveau aan een groep in het lager/basisonderwijs op dinsdagmiddag;

• 3 uur onderwijs in de Nederlandse taal en Nederlandse en Vlaamse cultuur opmoedertaal niveau aan een groep in het lager/basisonderwijs op vrijdagmiddag;

• 8 uur Nederlands moedertaalonderwijs aan de laagste twee klassen van het Collège volgens het lesrooster van deze klassen;

• 2 uur coördinator Primair Onderwijs.

Deze uren kunnen door één of meerdere leerkrachten worden ingevuld. Degene die de coördinator taak vervult moet minstens 3 uur per week binnen het basisonderwijs lesgeven.
De leslocatie bevindt zich op het Collège & Lycée International in Ferney-Voltaire in Frankrijk.

Dit wordt er van je verwacht

Voor de lesuren: het voorbereiden en verzorgen van de lessen Nederlandse taal en Nederlandseen Vlaamse cultuur, met inbegrip van:

 • verantwoordelijkheid voor de extra pedagogische ondersteuning voor de leerlingen die dat nodig hebben om tot goed leren te komen;
 • het afnemen van toetsen en het leerlingvolgsysteem bijhouden;
 • zorg dragen dat het onderwijs voldoet aan de eisen van de Nederlandse en Franse onderwijsinspecties;
 • het opstellen van schoolrapporten;
 • actieve deelname aan samenwerking met andere leerkrachten in de afdeling;
 • contact onderhouden met ouders in het algemeen, alsmede door middel van reguliere ouderbesprekingen;
 • contact onderhouden met het bestuur, inclusief het bijwonen van gezamenlijke vergaderingen met het bestuur (2 à 3 keer jaar);
 • zich op de hoogte houden van onderwijsvernieuwingen, inclusief regelmatige bijscholing;
 • waar gevraagd door de coördinator of bestuur een bijdrage leveren aan opstellen van schoolplan en schoolgids; 
 • bijwonen waar nodig van rapportvergaderingen voor de twee klassen van het Collège.

Hiermee val je in het bijzonder op:

 • ervaring in het onderwijs aan leerlingen voor wie Nederlands niet altijd de moedertaal is;
 • ervaring met differentiatie in de klas.

Voor de coördinator-uren:

 • het aansturen van het PO-lerarenteam, organisatie van het teamoverleg; rapportage hierover aan het bestuur;
 • contact onderhouden met de Franse schooladministratie en onderwijsinspectie op pedagogische vlak, hiervoor is een goede Franse taalvaardigheid vereist;
 • contact met docent Nederlands secundair onderwijs onderhouden ter bevordering van continuïteit in het lesprogramma voor het vak Nederlands in Collège;
 • zorg dragen voor de inhoud, uitvoer en jaarlijks bijstellen van het schoolplan in samenwerking met coördinator secundair onderwijs en bestuur; rapportage aan het
  bestuur;
 • er is een bestaand coördinatiestatuut (op aanvraag beschikbaar).

Aanbod

 • (school)jaarcontract (een in het Frans zogenaamd CDD), met de intentie deze na het eerste schooljaar om te zetten tot een vast contract (een CDI);
 • mogelijkheid tot deelname aan bijscholingscursussen van o.a. de Stichting NOB of reguliere bijscholingen in het Vlaamse, Nederlandse en/of Franse onderwijscircuit;
 • goed gestructureerde en uitgeruste Nederlandse sectie;
 • zelfstandig functioneren met ruimte voor eigen inbreng;
 • prima marktconforme salariëring naar anciënniteit volgens de Vlaamse onderwijsschalen (schalen 148 en 301 van de Vlaamse Weddeschalen);
 • een fijn team van leerkrachten, bestuursleden, ouders en leerlingen!
We hechten belang aan een team met een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende taalachtergronden van het Nederlands taalgebied. Bij gelijke geschiktheid kan dit
element de doorslag geven.

Sollicitatieprocedure

Mocht deze vacature je enthousiast hebben gemaakt dan willen we je vragen om tot uiterlijk 16 maart je sollicitatie en CV te sturen naar Tanga van der Sloot (Personeelszaken ALNVNT) solliciteren@alnvnt.com 

De schoolgids en het schoolplan zijn op aanvraag beschikbaar. Neem ook eens een kijkje op www.alnvnt.com of onze Facebookpagina “Association pour la langue Néerlandaise/ Vereniging Nederlandse Taal!Elke week de nieuwste vacatures in je mailbox

Wil jij werken in het Nederlands onderwijs in het buitenland? Ieder jaar worden via de website van NOB meer dan 200 vacatures vervuld. Schrijf je in voor de wekelijkse vacature-alert, en ontvang de nieuwste banen in je mailbox!

Inschrijven voor de vacaturealert


sachaindeklas

Wereldwijd lesgeven

In het buitenland kun je veel sneller het verschil maken

Zo is het om in het buitenland voor de klas te staan