Vacature Ivoorkust - leerkracht-directeur

Naam school:
NTC Abidjan "De Olifant"
Type:
School voor Nederlandse taal en cultuur
Vervaldatum vacature:
01 februari 2021
Direct solliciteren

NTC-school Abidjan (Cote d’Ivoire / Ivoorkust) zoekt per eind augustus 2021 een leerkracht-directeur.

Algemene Informatie

De NTC-school in Abidjan, 'De Olifant', is een jonge school die vijf jaar geleden werd opgericht voor Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs in Abidjan, de economische hoofdstad van Ivoorkust. De school is verantwoordelijk voor het geven van onderwijs aan Nederlandse en Vlaamse kinderen in Abidjan. Er wordt lesgegeven aan ongeveer dertig leerlingen, variërend van peuters tot jongeren in het voortgezet onderwijs. De lessen vinden doordeweeks plaats tussen 14:00 en 19.00 uur (met een wisselend schema). Naast de reguliere lessen worden er een aantal keer per jaar cultuurdagen voor alle leerlingen georganiseerd. De school huurt een lokaal bij de lokale Ivoriaanse school, le Nid de Cocody.

Verblijf

Ivoorkust is een middelgroot land in de vochtige tropen van West-Afrika met twee regenseizoenen. De inkomsten van het land komen voornamelijk uit de landbouw. Een groot deel van alle cacao in de wereld komt uit Ivoorkust. Na de onafhankelijkheid van Frankrijk ontwikkelde Abidjan zich tot de belangrijkste stad in Franstalig West-Afrika. Die positie kwam ten einde na intern politiek geweld en een burgeroorlog. Na tien jaar van politieke onrust is het land sinds 2014 aan een heropbouw begonnen onder leiding van President Ouattara. Investeerders keren terug naar het land en er heerst een groot optimisme over de toekomst. De internationale gemeenschap neemt daardoor ook flink toe en dat leidt tot uitbreiding van internationale scholen. Onlangs hebben er opnieuw verkiezingen plaatsgevonden waarbij de huidige president Ouattara voor een derde termijn verkozen is. Dit heeft tijdelijk voor milde onrusten gezorgd. Momenteel is de situatie nagenoeg weer stabiel. Het land Ivoorkust staat verder bekend om haar levendigheid, kleuren en muziek. Het is een swingend land met ongelooflijk vriendelijke mensen. Een heerlijk land om te wonen. Abidjan is een miljoenenstad met een belangrijke zeehaven. De bevolking bestaat voor een groot deel uit immigranten uit de omringende landen en mede daardoor wordt er overal Frans gesproken. De stad kent een overvloed aan restaurants en andere horecagelegenheden. De oostelijke kuststreek richting Ghana is toeristisch ontwikkeld en biedt de mogelijkheid om aan het drukke stadsleven te ontsnappen. Daarnaast zijn er interessante reismogelijkheden in het noorden en westen van het land. De huidige infrastructuur is niet berekend op de toename van het verkeer en vervoer maar er wordt hard gewerkt om dit snel te verbeteren, onder meer door het aanleggen van een aantal bruggen en (snel)wegen. Elektriciteit en drinkwater zijn bijna altijd beschikbaar. Er zijn diverse aanbieders van mobiele telefonie en internet. De verbindingen zijn van relatief goede kwaliteit. De veiligheid in de stad en een groot deel van het land is sterk verbeterd; men kan ook ’s avonds zonder problemen uitgaan. De medische voorzieningen zijn goed. Kijk voor meer details over Abidjan op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Abidjan www.abidjan4you.com Meer over Ivoorkust op: http://www.diplomatie.be/abidjan Meer over de huisvesting van de school op: https://www.lenidecocody.com Onze school is te volgen op Facebook onder de naam NTC-school De Olifant.

Profiel

Wij zoeken een enthousiaste leerkracht-directeur die een bijzondere ervaring op wil doen en die onze kinderen een leuke en tegelijkertijd leerzame tijd kan bezorgen!

Wij zoeken iemand die:

 • in het bezit is van een pabo-diploma (Nederland) of Bachelor in het onderwijs – lager onderwijs (Vlaanderen);
 • ervaring heeft in het lesgeven in het primair en/of secundair onderwijs (voortgezet onderwijs);
 • capaciteiten heeft om de directiefunctie te bekleden;
 • gewend is te differentiëren en bekwaam om kan gaan met verschillende onderwijs- en taalniveaus binnen één groep;
 • bij voorkeur ervaring heeft met twee- of meertalige kinderen;
 • zeer zelfstandig kan werken en besluitvaardig is;
 • flexibel is en kan improviseren;
 • creatieve, vernieuwende ideeën heeft;
 • het leuk vindt om met kinderen van alle leeftijden te werken van peuter tot puber;
 • buitenlandervaring heeft;
 • over basiskennis van het Frans beschikt (Côte d’Ivoire/Ivoorkust is een Franstalig land).

Functie

De functie van leerkracht/directeur omvat onder andere het volgende:

Onderwijstaken:

 • het voorbereiden van de lessen en lesgeven aan een aantal combinatiegroepen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, zowel face-to-face als ook digitaal indien nodig;
 • het organiseren van een viertal thematische lesochtenden – over het algemeen op zaterdag- voor alle groepen gezamenlijk zoals Kinderboekenweek, Sinterklaas, Koningsdag et cetera;
 • het schrijven van lesplannen, evaluaties en handelingsplannen;
 • het bijhouden van het leerlingvolgsysteem, inclusief het afnemen en verwerken van toetsen;
 • het zorg dragen voor een plezierige en veilige leeromgeving;
 • het op de hoogte blijven van de onderwijsontwikkelingen;
 • het houden van oudergesprekken naar aanleiding van de rapporten (tweemaal per jaar).

Directietaken:

 • het actualiseren van de schoolgids;
 • het schrijven van een schoolplan om de vier jaar;
 • het bijwonen van en actief deelnemen aan bestuursvergaderingen;
 • het managen van overige schoolzaken, zoals school- en lesmaterialen, bibliotheek et cetera;
 • het communiceren met ouders en belangstellenden aan de hand van een digitale nieuwsbrief;
 • het behandelen van inkomende e-mail en correspondentie;
 • het contact onderhouden met de dagscholen (indien nodig).

Aanbod

 • een contract voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022, met kans op verlenging;
 • een salaris van €1300 netto per maand (voor een parttime job, afhankelijk van de organisatie van het werk ongeveer 75% van een voltijdse job), jaarlijks te verhogen met 5%;
 • een tegemoetkoming in de huisvesting (€750);
 • een tegemoetkoming in de verzekering voor ziektekosten (€100);
 • één retourticket Abidjan/Brussel (Economy class), te combineren met de jaarlijkse NOB Bijscholing per jaar;
 • vergoeding van visumkosten;
 • een internationale werkomgeving op een fijne lokale Ivoriaanse school, daarnaast een goede samenwerking met het bestuur van de school.

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Klaartje Olde Loohuis (voorzitter bestuur)
Telefoonnummer:         00 225 06573143
E-mailadres:                 klaartjeoldeloohuis@gmail.com met kopie aan ntc.abidjan@gmail.com

Sollicitaties (CV + motivatiebrief, in het Nederlands) graag richten aan: Klaartje Olde Loohuis (voorzitter bestuur)

E-mailadres:               klaartjeoldeloohuis@gmail.com met kopie aan ntc.abidjan@gmail.com

Sluitingsdatum voor reacties: 1 februari 2021

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland is een koepelorganisatie voor scholen en instellingen die wereldwijd Nederlands(talig) onderwijs aanbieden.

De in deze vacature genoemde onderwijsinstelling is aangesloten bij NOB en ontvangt daarom subsidie en ondersteuning van NOB in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

 

Elke week de nieuwste vacatures in je mailbox

Wil jij werken in het Nederlands onderwijs in het buitenland? Ieder jaar worden via de website van NOB meer dan 200 vacatures vervuld. Schrijf je in voor de wekelijkse vacature-alert, en ontvang de nieuwste banen in je mailbox!

Inschrijven voor de vacaturealert


sachaindeklas

Wereldwijd lesgeven

In het buitenland kun je veel sneller het verschil maken

Zo is het om in het buitenland voor de klas te staan