Vacature Kopenhagen - didactisch schoolleider

Naam school:
NTC Kopenhagen
Type:
School voor Nederlandse taal en cultuur
Vervaldatum vacature:
17 november 2019
Direct solliciteren

NTC Kopenhagen zoekt per uiterlijk 1 januari een Didactisch Schoolleider.

Algemene Informatie

De Nederlandse Taal- en Cultuurschool Kopenhagen verzorgt iedere maandag- en dinsdagmiddag onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur aan kinderen in de leeftijd van twee tot twaalf jaar. Circa 80 kinderen maken gebruik van dit aanbod. De school voorziet in peuteronderwijs, alle groepen van het basisonderwijs (groep 1 t/m 8), de oranje groep (conversatielessen voor kinderen vanaf groep 5), en er wordt dit jaar een start gemaakt met lessen voortgezet onderwijs. Het team bestaat momenteel uit acht leerkrachten en assistenten. Van ongeveer de helft van onze leerlingen hebben beide ouders van het kind Nederlands als moedertaal, en de andere helft bestaat uit kinderen van ouders met verschillende taalachtergronden waarvan één Nederlands is. We hebben zowel kinderen met een Nederlandse als een Vlaamse achtergrond. De lessen vinden plaats op maandag- en dinsdagmiddag van 15.45-18.15 uur in lokalen van Rygaards International School in Kopenhagen.

Profiel

Wij zoeken een professionele, enthousiaste, betrokken, initiatiefrijke kandidaat. De ideale didactisch schoolleider:

 • heeft kennis van en ervaring met het Nederlandse onderwijssysteem;
 • heeft kennis van onze huidige lesmethodes (zie www.snok.dk/onderwijs);
 • heeft ervaring met het managen van teams;
 • is sterk in communicatie en stakeholdermanagementvaardigheden;
 • is verantwoordelijk voor een professionele uitvoering van het onderwijs, organiseert periodiek overleg met het personeel en bewaakt professionalisering van het team;
 • stuurt op de kwaliteit van het onderwijs in de diverse groepen;
 • bewaakt afspraken die zijn gemaakt in het onderwijsteam;
 • is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid (werving, selectie, regelen vervanging, coaching en beoordeling van leerkrachten en assistenten);
 • maakt in overleg met het bestuur de jaarlijkse schoolplanning en schoolgids;
 • onderhoudt in samenwerking met het bestuur contact met relevante partners (hieronder de onderwijslocatie, ambassade, onderwijsinspectie, Stichting NOB);
 • heeft kennis van en ervaring met schooladministratiesysteem Parnassys en voert een kloppende leerlingenadministratie;
 • coördineert in samenwerking met de operationeel schoolleider de aanwezigheid van de schoolleiding op school. Verwachting is dat minstens één persoon van de schoolleiding aanwezig is onder lestijd, ter ondersteuning van het lerarenteam.

Omvang

10 uur per week

Functie

De school werkt met een tweekoppige schoolleiding. De verantwoordelijkheden zijn zo over de twee rollen verdeeld, dat er een didactisch-onderwijsinhoudelijke rol is naast een administratief-operationele rol. De Operationeel Schoolleider is de dagelijkse samenwerkings- en sparringspartner voor de Didactisch Schoolleider, en beide leggen verantwoording af aan het bestuur van de Vereniging voor Onderwijs in de Nederlandse Taal (FUNS).

Salaris(indicatie)

7.250 DKK bruto per maand en vergoeding van reiskosten (salaris wordt in de schoolvakanties deels doorbetaald – 43 weken declarabel)

Aanbod

 • een jaarcontract en bij goed functioneren verlenging naar vast contract;
 • een enthousiast team en betrokken bestuur;
 • veel ruimte voor eigen inbreng;
 • deelname aan bijscholingscursussen van Stichting NOB in Nederland.

Sollicitatieprocedure

Stuur je motivatie met cv per email naar het bestuur van FUNS via secretariaat@snok.dk. Voor meer informatie kun je ons ook bereiken op dit mailadres. Gesprekken vinden plaats vanaf week 47.

Naam: Merel Wolff
E-mailadres: secretariaat@snok.dk

Sluitingsdatum: 17-11-2019

 

Elke week de nieuwste vacatures in je mailbox

Wil jij werken in het Nederlands onderwijs in het buitenland? Ieder jaar worden via de website van NOB meer dan 200 vacatures vervuld. Schrijf je in voor de wekelijkse vacature-alert, en ontvang de nieuwste banen in je mailbox!

Inschrijven voor de vacaturealert


sachaindeklas

Wereldwijd lesgeven

In het buitenland kun je veel sneller het verschil maken

Zo is het om in het buitenland voor de klas te staan