Vacature Oxford - leerkracht basisonderwijs

Naam school:
De Droomtorens
Type:
School voor Nederlandse taal en cultuur
Vervaldatum vacature:
15 augustus 2018
Direct solliciteren

NTC-School De Droomtorens in Oxford zoekt een enthousiaste leerkracht voor Groep 4 en 5, om het team te komen versterken.

Algemene Informatie

NTC-School De Droomtorens geeft taal- en cultuurlessen op basisschoolniveau aan kinderen uit Oxford en wijde omgeving die deels Nederlandstalig opgevoed worden. 

In acht groepen krijgen deze meertalige kinderen met een Vlaamse of Nederlandse achtergrond elke zaterdagochtend les op hun eigen niveau van gekwalificeerde en enthousiaste leerkrachten. Naast de reguliere lessen worden er culturele activiteiten georganiseerd voor de leerlingen en hun ouders. We vieren samen Sinterklaas en Koningsdag, er is een Kerstlunch, een schooluitje en een zomerfeest (met barbecue).  We hebben momenteel 44 leerlingen variërend in leeftijd van 4 tot en met 14 jaar. Voor kinderen van 0-4 jaar komt maandelijks de Ouder- en Kindgroep ‘De Droomtorentjes’ bij elkaar. 

De school maakt gebruik van de schoollokalen van St Ebbe’s Primary School. De school biedt een gezellige en veilige omgeving voor de kinderen en beschikt over een mooie speelplaats.  De verschillende lesgroepen hebben ieder beschikking over een eigen lokaal. De reguliere lessen vinden plaats op zaterdagmorgen van 09:30 tot 12:45 uur.

Profiel

De Droomtorens is op zoek naar een nieuwe collega met volgend profiel:

  • Nederlandstalig;
  • Onderwijservaring met de nodige vakinhoudelijk en didactische ervaring;
  • Enthousiast in het creëren van een stimulerend en prettig klasklimaat, rekening houdend met het feit dat de kinderen De Droomtorens volgens als aanvullend onderwijs op zaterdagochtend;
  • Organisatorische kwaliteiten in het voorbereiden van de lessen en ordehandhaving in de klas;
  • Opleiding Bachelor tot Leraar Basisonderwijs (PABO) behaald in Nederland of Vlaanderen is een sterk plus punt maar niet essentieel;
  • Woonachtig in Oxford of ruime omstreek;
  • Beschikbaar tijdens de 35 reguliere lesdagen op zaterdagochtend van 9:30 tot 12:45. Op twee zaterdagen zijn er dubbele lesdagen tot in de namiddag voor culturele activiteiten. Er is echter een bevoegd invalkracht ter beschikking in geval van (uitzonderlijke) afwezigheid. 

Startdatum: September 2018.

Functie

Het primaire doel van De Droomtorens is om de Nederlandse taal en cultuur een plaats te geven binnen de opvoeding van het kind. De leerstof en de vaardigheden die bij het onderwijs overgedragen worden, staan ten dienste van de persoonlijkheidsvorming. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Om dit te bereiken richten we ons op de kerndoelen zoals geformuleerd door de Rijksoverheid voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. 

Het onderwijsteam bestaat uit vier bevoegde, zeer bekwame en enthousiaste leerkrachten, een klassenassistente en een invalleerkracht, onder leiding van de schooldirectrice Marga Lijzenga-Schutte. 

Voor de ‘middenbouw’, zijnde Groep 4 en 5 (circa 12 leerlingen van 8 tot 11 jaar), zoeken wij een enthousiaste leerkracht die ons team wil komen versterken. 

In Groep 4 en 5 worden de verschillende Nederlandse taalvaardigheden verder uitgebreid. Spelling, woordenschat, grammatica en taalbeschouwing komen geïntegreerd aan bod in de taalmethode Taal Actief. In Groep 4-5 besteed je als leerkracht onder meer aandacht aan de woordvolgorde van zinnen, tegenstellingen, homoniemen en synoniemen. Een keer in de twee weken werken we met Nieuwsbegrip, een methode voor begrijpend lezen. De actuele teksten van Nieuwsbegrip, gericht op het Nederlandse nieuws, bieden aanleiding tot praten over Nederland en Nederlandse gewoonten en gebruiken. Verder maken we gebruik van het Leerlingvolgsysteem van de CITO.

Aanbod

De Droomtorens, gelegen nabij hartje Oxford, biedt een leuk en interessante werkomgeving die zoveel meer brengt dan enkel lesgeven. De interactie met de kinderen, collega’s en ouders in je moedertaal en het vieren van onze Nederlandse en Vlaamse tradities bieden een sterke meerwaarde. Het dagelijks bestuur wordt gedragen door een groep enthousiaste ouders die voor de nodige omkadering zorgt.

Het aanbod omvat een competitief uur-salaris voor de lesuren en voorbereiding.

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Dhr. Stijn Vermoote
Telefoonnummer: 0044 7825 521689
E-mailadres: stijn.vermoote@gmail.com
Website: www.dedroomtorens.org.uk

Sollicitaties in het Nederlands graag richten aan: Dhr. Stijn Vermoote
Adres: 2 Primrose Cottages; Chapel Close; South Stoke; RG8 0JX; Oxfordshire; U.K.
E-mailadres: stijn.vermoote@gmail.com

Sluitingsdatum voor reacties: 15 augustus 2018Elke week de nieuwste vacatures in je mailbox

Wil jij werken in het Nederlands onderwijs in het buitenland? Ieder jaar worden via de website van NOB meer dan 200 vacatures vervuld. Schrijf je in voor de wekelijkse vacature-alert, en ontvang de nieuwste banen in je mailbox!

Inschrijven voor de vacaturealert


sachaindeklas

Wereldwijd lesgeven

In het buitenland kun je veel sneller het verschil maken

Zo is het om in het buitenland voor de klas te staan