Vacature Singapore - fulltime remedial teacher

Naam school:
Hollandse School Limited
Type:
(Internationale) Nederlandse school
Vervaldatum vacature:
25 november 2018
Direct solliciteren

De Hollandse School Limited te Singapore zoekt per 1 maart 2019 een enthousiaste remedial teacher voor een fulltime aanstelling.

Algemene Informatie

De Hollandse School in Singapore is een Nederlandstalige peuter- en basisschool met in totaal 380 leerlingen en verzorgt onderwijs aan kinderen van ouders die in Singapore werkzaam zijn. Het bestuur wordt onder meer gevormd door vertegenwoordigers van bedrijven die de school hebben opgericht in 1920.

De missie van de school is: ‘De Hollandse School in Singapore wil een uitstekende school zijn met een gecombineerd Nederlands en internationaal curriculum, waar het leerproces van het kind centraal staat. Wij zijn een school die openheid, respect en passie uitstraalt en waar leren leuk is. In een veilige omgeving en met veel individuele aandacht halen we het beste uit elk kind.’ 

De HSL werkt leer opbrengstgericht om passend in te gaan op onderwijsbehoeften van de leerlingen. Naast de basisvakken taal, lezen, rekenen en Engels, wordt er op de HSL met het International Primary Curriculum (IPC) gewerkt, dat in het Nederlands wordt gegeven. Het structureel coöperatief leren (SCL) is schoolbreed ingevoerd. Er zijn vakleerkrachten voor lichamelijke oefening, muziek en Engels. Ook is er een Learning Support Centre met twee interne begeleiders, remedial teachers, logopedist en een gedragsspecialist. Bij alle ontwikkelingen in het onderwijs staat het leren van de kinderen centraal.

Profiel

• volledige bevoegdheid voor het basisonderwijs  
• kwalificaties in ‘RT’ (Remedial Teaching)  
• recente ervaring in het basisonderwijs als RT leerkracht

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:
• passie uitstraalt voor dit prachtige vak en altijd bezig is het leren van de leerlingen te verbeteren  
• een intensieve samenwerking tot stand kan brengen tussen leerkracht, ouders en leerling bij het opstellen en de uitvoering van het handelingsplan  
• het leerproces van de kinderen centraal kan stellen en vanuit doelen kan werken om een passend onderwijsaanbod te creëren  
• in staat is handelingsgericht te denken, toetsgegevens te analyseren en om te zetten tot leerdoelen, acties en gestructureerde ondersteuning van het leerproces  
• vernieuwend kan denken en openstaat voor veranderingen en daaraan daadkrachtig meewerkt  
• actief bijdraagt aan een optimale samenwerking met alle geledingen van de school  
• zich voortdurend professioneel ontwikkelt  
• beschikt over een flexibel, optimistisch karakter, uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden

Aanbod

De HSL biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden in een inspirerende werkomgeving. De salariëring is conform de HSL salarisschaal primair onderwijs en onder expat-voorwaarden.  

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de HR officer van de HSL, Claudia Goethart: recruitment@hollandseschool.org.

Belangstellenden, die aan de gestelde voorwaarden menen te voldoen, kunnen zich tot en met 25 november 2018 kandidaat stellen. Dit kan per email naar de HSL (recruitment@hollandseschool.org) t.a.v. de directeur, dhr. Meino Meines, vergezeld van de volgende sollicitatiedocumenten:  
• een sollicitatiebrief  
• een cv met recente pasfoto  
• drie referenties  

In de week van 26 november 2018 zullen de eerste interviews plaatsvinden.  Elke week de nieuwste vacatures in je mailbox

Wil jij werken in het Nederlands onderwijs in het buitenland? Ieder jaar worden via de website van NOB meer dan 200 vacatures vervuld. Schrijf je in voor de wekelijkse vacature-alert, en ontvang de nieuwste banen in je mailbox!

Inschrijven voor de vacaturealert


sachaindeklas

Wereldwijd lesgeven

In het buitenland kun je veel sneller het verschil maken

Zo is het om in het buitenland voor de klas te staan