Wat moet ik in huis hebben?

Alle bij NOB aangesloten onderwijsinstellingen dragen zorg voor hun onderwijskwaliteit. De Nederlandse Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht, om te garanderen dat de scholen in het buitenland zich minimaal kunnen meten met elke geaccrediteerde school in Nederland. Als leerkracht draag je in grote mate bij aan die garantie.

Daaruit volgt dat er best wat eisen aan je worden gesteld, als je in het buitenland gaat werken. Daar komt bij dat elke locatie zijn eigen unieke context heeft, en elke leerling zijn of haar eigen verhaal. Lees hier meer over wat je in huis moet hebben om te gaan werken in het buitenland.

Lesbevoegdheid

Om te werken in het buitenland is een lesbevoegdheid eigenlijk altijd een basisvoorwaarde. Een pabo-diploma (hbo-niveau) is bewijs van die bevoegdheid. Als je les wilt gaan geven in het voortgezet onderwijs (op tweedegraads niveau), dan heb je het hbo-diploma 'Leerkracht Voortgezet Onderwijs' nodig. Om op eerstegraads niveau les te geven heb je een diploma nodig uit het wetenschappelijk onderwijs. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over de diploma's die lesbevoegdheid verschaffen.

Voor Vlaamse leerkrachten geldt dat zij in bezit moeten zijn van het diploma leerkracht Lager Onderwijs om les te kunnen geven in het basisonderwijs en het diploma docent Nederlands in het secundair onderwijs om les te kunnen geven in het voortgezet onderwijs. Twijfels over je diploma? Dan kun je terecht bij de instelling die het diploma verschaft heeft, of de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Profiel

Naast je vaardigheden als leerkracht zijn ook een aantal persoonskenmerken en -eigenschappen heel belangrijk voor het werken in het buitenland. Je krijgt te maken met een nieuwe culturele context, samenwerkingen en klassensamenstellingen. Heb jij dat in je? Als je je herkent in onderstaande lijst waarschijnlijk wel.

 • Je bent breed inzetbaar
  Afhankelijk van het schooltype kan zijn dat je lesgeeft aan één vaste klas, maar ook dat je alle groepen van het basisonderwijs en vaak ook aan leerlingen van het voortgezet onderwijs lesgeeft. Ook binnen de klassen kunnen de niveauverschillen van leerlingen groot zijn, want aanpassingsvermogen en gedifferentieerd lesgeven vereist. 
 • Je kunt improviseren en relativeren
  Ook dit is erg afhankelijk van het schooltype en de locatie, maar soms komt het voor dat je factoren mist die een optimaal lesklimaat mogelijk maken - zoals bijvoorbeeld smartboards. Het is ook mogelijk dat je in een alternatief lokaal lesgeeft. Daarnaast kan ook het (politieke) klimaat invloed hebben op je lessituatie.
   
 • Je schrikt niet terug voor werkzaamheden die meer van je vragen
  Op scholen die aanvullend Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs aanbieden wordt de taak van leerkracht vaak gecombineerd met andere taken, zoals die van schoolleider. De meeste scholen in het algemeen zijn vaak een belangrijke spil in de Nederlandse gemeenschap, wat extra inspanning met zich mee kan brengen. 
   
 • Je hebt al internationale onderwijservaring hebben of wilt die opdoen
  Veel Nederlandse scholen hebben een (stevige) connectie met een lokale of internationale school ter plekke. Je zult zelden alleen met Nederlandstalige leerkrachten samenwerken op deze scholen. Andere scholen bieden een zelf ontwikkeld internationaal curriculum aan.
   
 • Je kunt omgaan met lokale, vaak hiërarchische verhoudingen
  Oftewel: je bent gevoelig voor een andere culturele context. Over het algemeen is in elk geval de Nederlandse relatie tussen werkgever en werknemer veel opener, directer en minder afstandelijk dan gebruikelijk. Je culturele gevoeligheid gebruik je uiteraard ook buiten je werk.
   
 • Je bent nuchter en paniekbestendig
  Tegenslagen, tegenwerking, onverwachte omstandigheden en nieuwe ervaringen komen vaak genoeg voor. Probleemoplossend handelen is een basisvaardigheid.
   
 • Je weet grenzen te stellen
  In een kleine Nederlandstalige gemeenschap in het buitenland ben je naast leerkracht of directeur ook in je sociale leven vaak onderdeel van diezelfde gemeenschap. Het is belangrijk om prive en werk goed te kunnen scheiden en daarin grenzen te stellen.
   
 • Je hebt zeer goede communicatieve vaardigheden, en kunt vooral goed luisteren
  Wonen in het buitenland levert voor ouders en kinderen soms stress op die vraagt om tactische vaardigheden op het gebied van communicatie en vooral een luisterend oor, meer dan in Nederland of Vlaanderen.


Elke week de nieuwste vacatures in je mailbox

Wil jij werken in het Nederlands onderwijs in het buitenland? Ieder jaar worden via de website van NOB meer dan 200 vacatures vervuld. Schrijf je in voor de wekelijkse vacature-alert, en ontvang de nieuwste banen in je mailbox!

Inschrijven voor de vacaturealert


sachaindeklas

Wereldwijd lesgeven

In het buitenland kun je veel sneller het verschil maken

Zo is het om in het buitenland voor de klas te staan