Werving en selectie

NOB ondersteunt scholen en onderwijsinstellingen wereldwijd. Goed onderwijs begint bij een goede leerkracht. Daarom maakt NOB op verschillende manieren de werving en selectie wereldwijd mogelijk.

Wervingsprocedure
Het grootste deel van de bij NOB aangesloten scholen heeft een eigen bestuur, en is dus zelf werkgever van de leraren en het overige personeel op school. De aangesloten scholen zijn daarmee ook zelf verantwoordelijk voor het werven van nieuwe werknemers. Een uitzondering hierop zijn de Europese scholen (Schola Europaea). Dit type scholen valt onder bestuur van de Europese Unie. NOB is in mandaat van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap werkgever van de leraren die op deze scholen (gaan) werken. Voor de vrijkomende posten op dit schooltype doet NOB de wervingsprocedure altijd zelf, in samenwerking met de directie van de betreffende school.

Voor de aangesloten scholen is het ook mogelijk om advies en ondersteuning te ontvangen op dit vlak. Kijk hiervoor op Globus(+).

Vacatures plaatsen bij NOB
Bij NOB aangesloten scholen kunnen gratis hun vacatures plaatsen op deze website. Tegen betaling is dit ook mogelijk voor andere onderwijsaanbieders, in Nederland en daarbuiten. Wekelijks worden de geplaatste vacatures gedeeld met een databank van ruim 8.000 geïnteresseerden. Jaarlijks worden er op deze manier zo'n 150 tot 200 vacatures ingevuld.

Advies en ondersteuning van NOB
Net als in Nederland krijgen scholen in het buitenland te maken met zieke leraren, of bijvoorbeeld zwangerschapsverloven. Daarnaast gebeurt het in het buitenland vaker dat een leraar vertrekt vanwege werkzaamheden van de partner of niet kunnen aarden. Zeker NTC-scholen hebben dan moeite om (tijdelijke) vervanging te vinden, voor een vaak beperkt aantal uren. Mocht het gebeuren dat er geen leraar gevonden kan worden, dan kan de school NOB altijd vragen om mee te denken. NOB geeft tips en advies omtrent het personeelsbeleid en kan haar netwerk in binnen- en buitenland inzetten om waar mogelijk kandidaten en scholen aan elkaar te verbinden. Vraag Miryam de Hoo naar de mogelijkheden.

Voorbereiding op baan in het buitenland
Neemt jouw school iemand aan die voor het eerst buiten Nederland of Vlaanderen gaat werken? Voor deze groep leerkrachten organiseert NOB jaarlijks de 'Vliegende Startdag' in mei. Tijdens deze dag komen de specifieke les- en werksituatie van de schoolsoorten aan bod, weten de startende krachten wat er bij NOB te halen valt en zijn zij voorbereid op een nieuw bestaan in een onbekend land.Openstaande vacatures

Wil jij werken in een internationale context? Iedere week plaatsen we nieuwe vacatures op de website.

Bekijk de vacatures