Werving en selectie

NOB ondersteunt scholen en onderwijsinstellingen wereldwijd. Goed onderwijs begint bij een goede leerkracht. Daarom ondersteunt NOB op verschillende manieren de werving en selectie wereldwijd.

Wervingsprocedure uitbesteden

Het grootste deel van de bij NOB aangesloten scholen heeft een eigen bestuur, en is dus ook zelf werkgever van de leerkrachten op school. Een uitzondering hierop zijn de Europese scholen (Schola Europaea). Dit type scholen valt onder bestuur van de Europese Unie. NOB is in mandaat van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap werkgever van de leerkrachten die op deze scholen (gaan) werken. Voor de vrijkomende posten op dit schooltype doet NOB de wervingsprocedure altijd zelf, in samenwerking met de directie van de betreffende school.

Voor de aangesloten scholen is het ook mogelijk om de werving via NOB te laten lopen. Een aanvraag hiervoor kan worden verstuurd naar Miryam de Hoo.

Vacatures plaatsen bij NOB

Bij NOB aangesloten scholen kunnen gratis hun vacatures plaatsen op deze website. Tegen betaling is dit ook mogelijk voor andere onderwijsaanbieders, in Nederland en daarbuiten. Wekelijks worden de geplaatste vacatures gedeeld met een databank van 8.000 geïnteresseerden. Jaarlijks worden er op deze manier zo'n 150 vacatures ingevuld.

Tijdelijke vervanging via een wereldwijde poule 

Net als in Nederland krijgen scholen in het buitenland te maken met zieke leraren, of bijvoorbeeld zwangerschapsverloven. Daarnaast gebeurt het in het buitenland vaker dat een leraar vertrekt vanwege werkzaamheden van de partner of niet kunnen aarden. Zeker NTC-scholen hebben dan moeite om (tijdelijke) vervanging te vinden, voor een vaak beperkt aantal uren. Enkele ervaren leraren met buitenlandervaring zijn beschikbaar om tijdelijke banen op de bij NOB aangesloten scholen te vervullen.


Op aanvraag koppelt NOB zoekende scholen aan iemand uit deze "lerarenpoule", in de situatie waarbij er op korte termijn iemand nodig is om les te geven. Dit houdt in dat NOB de vraag naar personeel verbindt met het aanbod. NOB stelt kandidaten voor en geeft zo nodig advies over arbeidsvoorwaarden, werkvergunning, fiscale aspecten, het sociaal zekerheidsrecht en pensioen. De kandidaat gaat op vrijwillige basis, krijgt een vergoeding of treedt rechtstreeks in dienst bij het schoolbestuur in het buitenland. Vraag Miryam de Hoo naar de mogelijkheden.

Voorbereiding op baan in het buitenland

Neemt jouw school iemand aan die voor het eerst buiten Nederland of Vlaanderen gaat werken? Voor deze groep leerkrachten organiseert NOB jaarlijks de 'Vliegende Startdag' in mei. Tijdens deze dag komen de specifieke les- en werksituatie van de schoolsoorten aan bod, weten de startende krachten wat er bij NOB te halen valt en zijn zij voorbereid op een nieuw bestaan in een onbekend land.


Openstaande vacatures

Wil jij werken in een internationale context? Iedere week plaatsen we nieuwe vacatures op de website.

Bekijk de vacatures