NTC-Leerlijn

Voor elke NTC-leerkracht is het een uitdaging om zijn of haar leerlingen recht te doen. Welke doelen kies je voor je leerlingen? Hoe maak je deze keuzes? Een goed overzicht van waar een NTC-leerkracht naar toe moet werken ontbrak. Daarom ontwikkelde NOB in samenwerking met experts van SLO én een diverse groep NTC-leerkrachten de NTC-Leerlijn - een unieke digitale leerlijn waarmee NTC-leerkrachten onderbouwde keuzes kunnen maken. 

De NTC-Leerlijn biedt een helder online doelenoverzicht voor het NTC-onderwijs. Met behulp van de leerlijn kunnen zij kwalitatief goede keuzes maken, zodat in elke specifieke NTC-situatie een passend lesaanbod samengesteld kan worden. Door de concrete taaldoelen weet een NTC-leerkracht wat hem of haar te doen staat en is er beter zicht op waar een leerling qua taalontwikkeling staat en naar toe gaat. 

De leerlijn-website biedt aanvullende handvatten die NTC-leerkrachten helpen om de leerlijn in de praktijk in te zetten. Hierdoor geeft de NTC-Leerlijn houvast en het vertrouwen om aan de slag te gaan met de leerlingen. De leerlijn is tot stand gekomen met medewerking van Diataal, Cito, de onderwijsinspecties van Nederland en Vlaanderen en andere deskundigen. 

Ben je werkzaam op een bij NOB aangesloten school en wil je naar de leerlijn-website? Je komt er via BRON.


Aan de slag met de taaldomeinen? Download de domeinoverzichten!