NTC British International School of Houston

Peuteronderwijs, Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs

NTC British School of Houston (NTC BISH) Sinds 2003 wordt op de British International School of Houston (BISH) Nederlands taalonderwijs gegeven aan Nederlandstalige kinderen van 4 tot 12 jaar en sinds 2010 tevens aan Nederlandstalige leerlingen van 12 tot 18 jaar. De school is sinds augustus 2016 gelegen op een prachtig nieuwe campus ten westen van Houston. Het onderwijs is gebaseerd op vier lesuren per week per kind op groepsniveau en de mogelijkheid tot acht (naschoolse) cultuurlessen. De reguliere uren zijn geïntegreerd in het rooster van de BISH. De kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd door de inspectie van het Ministerie van Onderwijs. NTC BISH heeft de beschikking over eigen klaslokalen en een grote Nederlandse bibliotheek, die voorzien wordt van de nieuwste Nederlandse jeugdliteratuur. De gebruikte lesmethodes (momenteel "taalverhaal" (P.O.) en "Op Niveau" (V.O.)) worden regelmatig vernieuwd overeenkomstig de in Nederland geldende norm. Tevens wordt het niveau van de kinderen regelmatig in kaart gebracht en vergeleken met het gemiddelde niveau in Nederland middels het Cito (leerling)volgsysteem in het basisonderwijs en Diataal in het voortgezet onderwijs. De leerlingen kunnen aan het eind van het vierde jaar voortgezet onderwijs een examen afleggen voor het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), uitgegeven door de Universiteit van Leuven . Het examen bestaat uit een luister-, spreek-, lees- en schrijfcomponent en kan op verschillende niveaus worden afgenomen. Voor meer informatie: http://cnavt.org/het-examen-nederlands. Het CNaVT examen voor Nederlands wordt door veel Vlaamse en Nederlandse scholen geaccepteerd als waarborg voor voldoende kennis van het Nederlands. Ook kunnen de kinderen naar keuze via de wereldschool verdergaan met IB Nederlands, waarbij ondersteuning en tijd wordt geboden door de school. De BISH geeft onze NTC-school tevens ruimte voor de viering van van Kinderboekenweek, Sinterklaas en Koningsdag. Op dit moment volgen zo’n 40 leerlingen van de BISH het Nederlands taalonderwijs. NTC BISH staat open voor alle leerlingen die Nederlands spreken en op de BISH staan ingeschreven. In de bijlagen vindt u de recente schoolgids en het nieuwste schoolplan. Heeft u vragen, schroom dan niet ons te mailen op ntcbritishschoolofhouston@gmail.com. We zullen proberen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.Website: www.ntcbish.com Website BISH: http://www.nordangliaeducation.com/our-schools/houston/british-international

Downloads schoolgids 2018 - 2019.pdf Schoolgids NTC BISH 2017-2018.pdf Schoolgids NTC BISH 2018 - 2019.pdf
Bezoekadres
2203 North Westgreen Boulevard BISH Houston TX 77449 Verenigde Staten
Bekijk op Google Maps
Postadres
2203 North Westgreen Boulevard BISH Houston TX 77449 Verenigde Staten
ImageBlock-9

Nederlands onderwijs op een dagschool

Bij deze schooltypen kiest u één school, waar het Nederlands onderwijs een (grote) plek in het lesprogramma heeft: als schoolvak, of meer dan dat.

Bekijk de mogelijkheden
ImageBlock-5

Nederlandse les

De meeste scholen en instellingen in het netwerk van NOB bieden Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs aan, naschools. Gemiddeld is dat drie lesuren per week.

Bekijk de mogelijkheden