Professionalisering

Het onderwijs in Nederland is voortdurend in ontwikkeling. Het is belangrijk om gedurende je detachering deze ontwikkelingen te blijven volgen en je daarin bij te scholen, ook met het oog op je terugkeer. NOB speelt een actieve rol als het gaat om je professionalisering. Dat begint al bij de start van je loopbaan. Elk jaar ruim voor de start van het nieuwe schooljaar organiseert NOB een speciale startersdag, voor alle nieuwe leerkrachten in Voorburg. Deze dag staat in het teken van de voorbereiding op je vertrek uit Nederland en de loopbaan aan een Europese school.

Gedurende je detachering

Tijdens je loopbaan worden twee soorten gesprekken met je gevoerd: voortgangsgesprekken door NOB en beoordelingsgesprekken door de directie van je school in samenwerking met de onderwijsinspecteur uit Nederland. NOB voert de voortgangsgesprekken met (nieuwe) leerkrachten een aantal keer gedurende je detachering. Doel van deze gesprekken is het stimuleren van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Mogelijkheden en wensen voor individuele professionalisering komen aan bod; concrete afspraken worden vastgelegd. Voor individuele ontwikkeling kan een tegemoetkoming professionalisering worden aangevraagd.

Voortgangsgesprekken gaan niet over de beoordeling van je werkzaamheden. De beoordelingsgesprekken (in het tweede en vijfde jaar van je detachering) worden door de directie van je school gevoerd, samen met een onderwijsinspecteur uit Nederland.

Jaarlijks worden in de week voordat de scholen beginnen, bijscholingsdagen georganiseerd. Het ene jaar is dit een eendaagse bijscholingsdag voor alle Nederlandse leerkrachten, het andere jaar een meerdaagse bijscholing, zowel voor Nederlandse, Vlaamse als voor CDC-leerkrachten. De primaire doelstelling hiervan is dat de leerkrachten aan de Europese scholen aangesloten blijven bij de ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs met het oog op hun terugkeer. Daarnaast is deze gelegenheid van grote meerwaarde omdat je van en met elkaar leert, wat lastig is als je gedurende het jaar op verschillende locaties werkt. De bijscholingsdagen zijn voor de door Nederland gedetacheerde leerkrachten verplicht.

Er zijn tegenwoordig steeds meer mogelijkheden voor online professionalisering. NOB stuurt jaarlijks enkele nieuwsbrieven die gericht zijn op ontwikkelingen in Nederland en professionalisering. Daarnaast kan online vakliteratuur gelezen worden.

Tijdens je detachering aan een Europese school wordt eveneens ter plaatse professionalisering geboden. De invulling daarvan verschilt per school en per vakgebied.